Lorin Ioan Fortuna – informatii, reviste si filme

Omul spune multe acuma : Cat adevar? Cat minciuna? Cat aberatii? … va las pe voi sa decideti.

Lorin Ioan Fortuna (n. 1948, Radauţi) este un om politic român, participant la revoluţia din 1989 de la Timişoara.


Lorin Ioan Fortuna
Lorin Fortuna este cunoscut pentru activitatea ezoterică pe care o desfăşoară sub titulatura Misiunea Astrala „România” ale carui obiective sunt :

* 1. Realizarea Revoluţiei Spirituale, Civice şi Politice Române, continuatoare şi împlinitoare a Revoluţiei Române din decembrie 1989, cu următoarele obiective principale:

* 1.1 Transformarea românului-individ în român-cetăţean.

* 1.2 Transformarea populaţiei României din Popor (format in majoritate din indivizi) în Naţiune (formată în majoritate din cetăţeni), iar a României, ca Ţară, în Stat Naţional Democrat.

* .3 Constituirea şi afirmarea unei organizaţii spirituale autentice, capabilă să conducă Revoluţia Spirituală Română, având ca obiective principale:

* 1.3.1 Fondarea unei noi religii naţionale, bazată pe valorile spirituale specifice românilor şi ascendenţilor lor genealogici principali (moldoveni, daci, geţi, sciţi şi traci), extinsă la valorile spirituale specifice Rasei Albe, precum şi la valorile spirituale specifice întregii Omeniri.

* 1.3.2 Fondarea unei noi instituţii publice religioase care să conducă şi să coordoneze corespunzător dezvoltarea noii religii naţionale, bazată pe spiritualismul specific românesc (romanism), cu lăcaşuri de cult denumite: temple naţional-universale.

* 1.3.3 Transformarea societăţii şi a civilizaţiei româneşti din societate şi civilizaţie predominant raţionale (bazate pe prioritatea individului faţă de societate) în societate şi civilizaţie dominant spirituale (bazate pe prioritatea societăţii faţă de individ).

* 1.4 Constituirea şi afirmarea unei organizaţii civice autentice, capabilă să conducă Revoluţia Civică Română, având ca obiective principale:

* 1.4.1 Transformarea societăţii româneşti în societate civilă dezvoltată.

* 1.4.2 Schimbarea fundamentală a învăţământului public, prin înlocuirea, la baza acestui învăţamânt, a instrucţiei cu educaţia, astfel ca obiectivul fundamental al învăţamântului public să fie cel de a forma cetăţeni, iar obiectivul principal să fie cel de a forma specialişti.

* 1.4.3 Schimbarea Constituţiei României cu o Constituţie specific natională, în care drepturile cetăţeanului să primeze faţă de drepturile individului, precum şi ca interesele naţionale fundamentale să primeze în faţa altor interese.

* 1.5 Constituirea şi afirmarea unei organizaţii politice autentice, partid politic naţional capabilă să conducă Revoluţia Politică Română, având ca obiective principale:

* 1.5.1 Asigurarea dreptului de suveranitate al Poporului Român (cucerit prin Revoluţia Română din decembrie 1989), prin anihilarea tuturor structurilor subversive de tip organizaţional, masonic sau mafiot, care urmăresc subminarea, sau chiar anularea acestui drept, în scopul promovării eficiente a propriilor lor interese, în dauna celor ale Poporului Român.

* 1.5.2 Introducerea în sistemul constituţional românesc a două noi Puteri de Stat:

* 1.5.2.1 Puterea de Stat Informaţională, având rolul de a informa corect şi deplin Poporul Român, în vederea înlăturării actualei manipulări mediatice la care este supus, pentru a nu-şi putea exercita în mod eficient dreptul de suveranitate, care-i aparţine.
* 1.5.2.2 Puterea de Stat Garantă, având rolul de a supraveghea, media şi arbitra modul în care funcţionează celelalte 4 Puteri de Stat (Puterea Conducătoare: Preşedinţia, Puterea Legislativă: Parlamentul, Puterea Administrativă: Guvernul şi Puterea Informaţională: Societatea Naţională Informaţională) astfel încât acestea să-şi exercite activitatea exclusiv în folosul Poporului Român şi să răspundă corespunzator pentru modul în care îşi exercită activitatea, urmând a fi declanşate alegeri anticipate pentru conducerea şi/sau componenţa unei Puteri de Stat care manifestă incapacitate sau rea voinţa în desfăşurarea activităţii sale specifice.

* 1.5.3 Implicarea României într-o politică externă menită să elibereze Europa de influenţa politică şi militară a unor State neeuropene, pentru ca instituţiile politice şi administrative europene să devină suverane, la nivel continental, respectând totodată o suveranitate corespunzătoare a ţărilor europeene.
sursa wikipedia.com


Civilizatii vulturiene , balauriene si alte natii de care sigur nu ati mai auzit 🙂

You may also like...

2 Responses

  1. Charlie says:

    Hi there,
    Can i take a one small picture from your blog?

  1. 16 December 2009

    […] cel mai bun viral vazut de mine anul acesta. Ideea a plecat de la filmele celebre cu Lorin Fotuna (vezi aici link video) …. si ce a iesit??? Ceva monstru Hai sa va iau cu inceputul: El este Leonida Silvestru […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *