Limba si Literatura Romana – Bacalaureat 2009 , Programa examen Limba si Literatura Romana Bacalaureat 2009

Limba si Literatura Romana – Bacalaureat 2009

a. LITERATURA
Autori canonici: Mihai Eminescu, Ion Creanga, I.L. Caragiale, Titu Maiorescu, Ioan Slavici, G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, G. Calinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stanescu, Marin Sorescu.

Nota. Conform programei scolare in vigoare, examenul de bacalaureat nu implica studiul monografic al scriitorilor canonici, ci studierea a cel putin unui text din opera acestora. Textele literare la prima vedere pot apartine atat autorilor canonici, cat si altor autori. Pentru proba scrisa, elevii trebuie sa studieze in mod aprofundat cel putin numarul minim de texte prevazute in programa scolara, despre care sa poata redacta un eseu structurat, un eseu liber sau un eseu argumentativ, in care sa aplice conceptele de istorie si teorie literara (perioade, curente literare / culturale, elemente de analiza tematica, structurala si stilistica) mentionate in tabel:
• proza scurta: basm cult, nuvela; texte reprezentative pentru aspecte esentiale ale speciei narative pe care o ilustreaza;
• roman: texte reprezentative pentru aspectele esentiale ale genului si ale evolutiei acestuia;
• poezie: texte poetice care sa ilustreze aspecte esentiale ale genului si ale evolutiei acestuia;
• dramaturgie: comedia; texte dramatice care sa ilustreze aspecte specifice si diferite ale genului si ale evolutiei acestuia.
Studiile de caz si dezbaterile mentionate in tabel pot fi valorificate in cadrul probelor orale si scrise, prin solicitarea argumentarii unor opinii sau judecati de valoare (reproduse) pe marginea temelor respective.

b. LIMBA SI COMUNICARE

Niveluri de constituire a mesajului

Nota. Continuturile de mai jos vizeaza:
– aplicarea, in diverse situatii de comunicare, a normelor ortografice, ortoepice, de punctuatie, morfosintactice si folosirea adecvata a unitatilor lexico-semantice;
– aplicarea cunostintelor de limba, inclusiv a celor dobandite in ciclul gimnazial, in exprimarea corecta si in receptarea textelor studiate sau la prima vedere.

Nivelul fonetic
– pronuntii corecte / incorecte ale neologismelor; hiat, diftong, triftong; accentul;
– cacofonia; hipercorectitudinea
– pronuntare nuantata a enunturilor (ton, pauza, intonatie)

Nivelul lexico-semantic
– variante lexicale; campuri semantice
– erori semantice: pleonasmul, tautologia, confuzia paronimica
– derivate si compuse (prefixe, sufixe, prefixoide, sufixoide), schimbarea categoriei gramaticale
– relatii semantice (polisemie; sinonimie, antonimie, omonimie)
– sensul corect al cuvintelor (in special al neologismelor)
– unitati frazeologice
– etimologia populara, hipercorectitudinea
– sensul cuvintelor in context; sens denotativ si sens conotativ

Nivelul morfosintactic
– forme flexionare ale partilor de vorbire (pluralul substantivelor, articularea substantivelor, forme cazuale; forme flexionare ale verbului, adjective fara grade de comparatie, numerale etc.); valori expresive ale partilor de vorbire; mijloace lingvistice de realizare a subiectivitatii vorbitorului
– elemente de acord gramatical; (intre predicat si subiect – acordul logic, acordul prin atractie; acordul atributului cu partea de vorbire determinata);
– elemente de relatie (prepozitii, conjunctii, pronume/ adjective pronominale relative, adverbe relative)
– anacolutul

Nivelul ortografic si de punctuatie
– norme ortografice si de punctuatie in constituirea mesajului scris (scrierea corecta a cuvintelor, scrierea cu majuscula, despartirea cuvintelor in silabe, folosirea corecta a semnelor de ortografie si de punctuatie)
– rolul semnelor ortografice si de punctuatie in intelegerea mesajelor scrise

Nivelul stilistico-textual
– registre stilistice (standard, colocvial, specializat etc.) adecvate situatiei de comunicare – coerenta si coeziune in exprimarea orala si scrisa
– tipuri de texte si structura acestora: narativ, descriptiv, informativ, argumentativ
– stiluri functionale adecvate situatiei de comunicare
– limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj popular, limbaj regional, limbaj arhaic; argou, jargon
– stil direct, stil indirect, stil indirect liber
– rolul figurilor de stil si al procedeelor artistice in constituirea sensului

Nota: Pregatirea candidatilor si elaborarea subiectelor pentru examenul de bacalaureat 2008 se vor realiza in conformitate cu prevederile prezentei programe de bacalaureat si a programelor scolare in vigoare. Manualul scolar este doar unul dintre suporturile didactice utilizate de
profesori si de elevi in predare-invatare, continutul acestuia fiind valorificat in functie de specificarile din prezenta programa de bacalaureat si din programele scolare corespunzatoare.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *