Limba Engleza – Bacalaureat 2009 , Limbi moderne la Bacalaureat, Programa de examen la limbi moderne de la bacalaureat

Limba Engleza – Bacalaureat 2009

COMPETENTE CE URMEAZA A FI EVALUATE
LICEE TEORETICE SI VOCATIONALE
(toate profilurile si specializarile)

LIMBA MODERNA 1

1. Receptarea mesajelor transmise oral sau in scris in diferite situatii de comunicare
1.1 Identificarea ideilor principale, a informatiilor / detaliilor specifice, extragerea esentialului din texte audiate/ citite referitoare la probleme de actualitate, pentru a rezolva o sarcina de lucru.
1.2 Selectarea si corelarea mai multor informatii din diverse parti ale unui text/ din texte diferite in scopul indeplinirii unei sarcini de lucru.
1.3 Identificarea, in mesaje orale / scrise diverse, a atitudinilor, sentimentelor, punctelor de vedere exprimate, pentru a le compara cu punctul de vedere personal.
1.4 Analizarea unor situatii descrise in texte audiate/citite in scopul unui studiu aprofundat/ al luarii unor decizii.
1.5 * Identificarea elementelor structurale ale textului literar (tema, subiect, mesaj, personaj, fundalul actiunii, vocea auctoriala, naratiune la pers. I si a III-a,personaj), a simbolurilor, metaforelor, a altor mijloace de expresie artistica.

2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte
2.1 Prezentarea, oral/ in scris, de filme, carti, evenimente, experiente, cu exprimarea sentimentelor, reactiilor personale legate de acestea.
2.2 Prezentarea, oral/ in scris, de descrieri clare si detaliate, pe subiecte legate de domenii de interes propriu si de domeniul de specializare.
2.3 Expunerea, oral/ in scris, a unor idei, opinii si puncte de vedere proprii si sustinerea lor cu argumente si exemple.
2.4 Elaborarea, oral/ in scris, a unui raport/ referat/ eseu / prezentare, argumentate logic si sustinute de exemple pertinente din experienta personala sau din alte surse.
2.5 Completarea de formulare si redactarea de texte functionale variate mai complexe, structurate si cu folosirea de conectori.
2.6 Utilizarea conventiilor folosite in comunicarea formala si informala, adecvand formatul si limbajul la context si la tipul de text.
*2.7 Redactarea de eseuri de opinie, eficiente/convingatoare.
*2.8 Argumentarea, oral/ in scris, a modului personal de interpretare a unui text literar.

3. Realizarea de interactiuni in comunicarea orala sau scrisa
3.1 Solicitarea adecvata, oral/ in scris, a ideilor, opiniilor, parerilor interlocutorului si oferirea de raspunsuri / comentarii adecvate la acestea; solicitarea / oferirea de clarificari / explicatii.
3.2 Sustinerea unui punct de vedere in cadrul unei discutii / al unui schimb de mesaje scrise, pe teme de interes.
3.3 Avansarea, oral/ in scris, a unor ipoteze si formularea de raspunsuri adecvate la ipotezele emise de ceilalti.
3.4 Oferirea de raspunsuri, oral/ in scris, la un chestionar pe teme de interes, in care sunt motivate optiunile.
3.5 Formularea de idei/ pareri pe teme de interes in mesaje de raspuns.
3.6 Redactarea de scrisori / alte texte functionale pe diferite teme, catre diversi destinatari, in diferite scopuri de comunicare (a obtine ceva, a informa, a convinge, a invita, a refuza etc.), cu adecvarea formatului si a limbajului la subiect si la cititorul intentionat.
3.7 Adaptarea formei mesajului la situatia de comunicare in functie de stil (formal/ informal).
*3.8 Sustinerea cu argumente si contra-argumente relevante a unui punct de vedere in cadrul unei discutii /unui schimb de mesaje scrise, pe teme culturale /literare.
*3.9 Utilizarea limbajului adecvat in negocierea sensului intr-o interactiune orala/scrisa.

4. Transferul si medierea mesajelor orale sau scrise in situatii variate de comunicare
4.1. Redarea, oral/ in scris, cu cuvinte proprii, a spuselor altor persoane / a continutului unui text.
4.2 Rezumarea, oral/ in scris, a unui text intr-un numar de cuvinte dat.
4.3 Transferul informatiilor din texte referitoare la domeniul de specializare in diverse forme de prezentare.
4.4 Traducerea din limba engleza in limba materna / din limba materna in limba engleza a unor texte/ mesaje de dificultate medie, din domenii de interes / din domeniul de specializare.
*4.5 Raportarea mesajului literar la experienta personala.
*4.6 Rezumarea, oral/ in scris, a esentialului dintr-un text din mass-media / literar intr-un numar determinat de cuvinte.
*4.7 Parafrazarea, oral/ in scris, a unui citat folosind exemple personale /prin raportare la experienta personala.
* Competentele specifice marcate prin asterisc si corp de litera cursiv sunt obligatorii numai pentru specializarile filologie (filiera teoretica, profil umanist) si stiinte sociale (filiera vocationala, profil militar M.A.I.), care au prevazuta 1 ora/ sapt. de limba moderna 1 in curriculumul diferentiat (CD) si care sustin examenul de bacalaureat din aceeasi categorie de subiecte ca si absolventii claselor cu predare intensiva a limbii engleze.

LIMBA MODERNA 2

1. Receptarea mesajelor transmise oral sau in scris in diferite situatii de comunicare
1.1 Identificarea ideilor principale in mesaje orale / scrise, referitoare la subiecte despre viata cotidiana si despre domeniul de specializare.
1.2 Identificarea, in mesaje orale / scrise, de informatii punctuale relevante pentru a rezolva o sarcina de lucru.
1.3 Decodarea semnificatiei unor elemente de vocabular nefamiliare, din context, prin asocieri / conexiuni.
1.4 Selectarea, din texte orale / scrise referitoare la domeniul de specializare, de informatii si opinii relevante pentru a rezolva o sarcina de lucru.
1.5 Discriminarea intre informatii factuale si opinii, in mesaje orale si/sau scrise.
*1.6 Identificarea prin citire rapida de informatii / detalii specifice dintr-un text mai lung, in vederea rezolvarii unei sarcini de lucru.
*1.7 Corelarea de informatii din diverse parti ale unui text /din texte literare diferite pentru a rezolva o sarcina de lucru.
*1.8 Identificarea avantajelor si a dezavantajelor unor situatii descrise in texte, in scopul luarii unor decizii, al formularii unor solutii.

2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte
2.1 Elaborarea, oral/in scris, de descrieri clare si detaliate pe subiecte din domenii de interes personal si / sau
profesional.
2.2 Prezentarea orala / relatarea in scris a unui fapt divers / film / intamplari / eveniment socio-cultural sau profesional,
subliniind elementele semnificative.
2.3 Completarea de documente (formular, chestionar etc.) de uz curent si specifice domeniului de specializare.
2.4 Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, pe baza unei scheme date, cu folosirea unui limbaj adecvat.
2.5 Redactarea de texte functionale variate, structurate, dupa model, aducand argumente si exemple in sprijinul opiniilor exprimate.
2.6 Prezentarea unui monolog pe tema data, structurat, sustinut de exemple din viata personala sau din alte surse.
2.7 Transmiterea, in limbaj clar si precis, oral / in scris, de informatii corecte vizand aspecte din domeniul de specializare.
2.8 Emiterea, oral/ in scris, de ipoteze si sustinerea lor cu cateva argumente.
*2.9 Prezentarea si comentarea unui film / a unei carti prin raportare la experienta personala, cu exprimarea gandurilor si / sau a sentimentelor despre acestea.

3. Realizarea de interactiuni in comunicarea orala sau scrisa
3.1 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si comentarea succinta a parerilor exprimate de interlocutor / exprimarea pozitiei (acord/dezacord); solicitarea si oferirea de clarificari/ explicatii.
3.2 Verificarea intelegerii si solicitarea / oferirea de clarificari / explicatii, atunci cand informatia nu este clar inteleasa.
3.3 Oferirea de raspunsuri concrete si de ordin personal la un chestionar / sondaj sau in cadrul unui interviu.
3.4 Exprimarea unor sentimente si reactii (surpriza, bucurie, neplacere, interes, indiferenta, regret, uimire) referitoare la evenimente/ situatii/ experiente traite sau aflate.
3.5 Realizarea unui interviu structurat pe baza unui chestionar deja elaborat, adaugand cateva intrebari.
3.6 Redactarea unor mesaje de raspuns in care sunt exprimate multumiri sau scuze.
3.7 Redactarea de texte functionale pe diferite teme, adresate anumitor destinatari in diferite scopuri de comunicare (pentru a exprima intentii, a obtine ceva, a informa, a convinge, a invita, a refuza etc.).
3.8 Adecvarea formatului / limbajului la subiect / la interlocutor /cititorul intentionat, cu utilizarea conventiilor folosite in comunicarea formala si informala si a normelor sociale si culturale.

4. Transferul si medierea mesajelor orale sau scrise in situatii variate de comunicare
4.1 Redarea, oral/ in scris, prin cuvinte proprii, a unor mesaje / texte simple din domenii cunoscute.
4.2 Luarea de notite dintr-o lectura pe o tema de interes, in vederea realizarii unui raport/unei informari.
4.3 Traducerea din limba engleza in limba materna / din limba materna in limba engleza, oral / in scris, a unui mesaj functional / text simplu din domeniul de specializare.
4.4 Rezumarea, oral/ in scris, a unui paragraf la o idee esentiala / rezumarea continutului unui mesaj.
4.5 Transferul informatiilor factuale din texte de informare generala in diverse forme de prezentare.
*4.6 Reformularea unei idei emise in cadrul unui dialog pe teme culturale / literare, printr-un enunt explicativ mai amplu, la solicitarea interlocutorului.
*4.7 Transferul si adaptarea semnificatiei unui text literar la contexte neliterare.
* Competentele specifice marcate prin corp de litera cursiv si asterisc sunt obligatorii numai pentru specializarile filologie (filiera teoretica, profil umanist) si
stiinte sociale (filiera vocationala, profil militar M.A.I.), care au prevazuta 1 ora/sapt. de limba moderna 2 in curriculumul diferentiat (CD).

III. CONTINUTURI RECOMANDATE (pentru toate specializarile)
TEXTE
Surse si tipuri de mesaje orale / scrise
Texte de lungime variabila care contin si elemente de vocabular nefamiliare, la viteza normala, in diverse registre, de
dificultate medie:

Limba moderna 1
•texte autentice de informare generala, pagini Internet;
•articole de enciclopedie / lucrari de popularizare;
•articole de presa scrisa, stiri, texte publicitare;
•texte specifice domeniilor de specializare;
•texte functionale cu continut operational: formulare, corespondenta, prospecte;
•formulare cu utilizare curenta;
•corespondenta oficiala / administrativa, anunturi, reclame, cereri, chestionare, procese verbale, C.V.;
•corespondenta personala, invitatii, felicitari;
•diagrame, grafice, tabele;
•conferinte, prezentari, interviuri, rapoarte orale;
•transmisiuni radio si TV, talk-show-uri;
•*fragmente de critica literara;
•*texte literare autentice neadaptate de dimensiuni reduse/ medii;
•*texte de tip reflexiv;
•*inregistrari preluate din mass-media;
* Tipurile de texte marcate prin asterisc (*) si corp de litera cursiv se adauga celor din trunchiul comun si sunt obligatorii numai pentru specializarile filologie (filiera teoretica, profil umanist) si stiinte sociale (profil militar M.A.I.), care au prevazuta 1 ora/ sapt. de limba moderna 1 in curriculumul diferentiat (CD) si care sustin examenul de bacalaureat din aceeasi categorie de subiecte ca si absolventii claselor cu predare intensiva a limbii engleze.

Tipuri de texte care trebuie produse
•descrieri / comparari de obiecte, persoane, situatii, activitati, evenimente;
•povestire / prezentare orala / scrisa;
•raport / referat / eseu / expunere / povestire / prezentare;
•corespondenta personala si oficiala / administrativa;
•formulare, chestionare si alte documente specifice domeniului de specializare;
•paragrafe /texte scurte pe diverse arii tematice, inclusiv de specialitate;
•plan de idei, schema de prezentare;
•eseuri si texte functionale structurate.
– *eseul reflectiv;
– *eseu cu structura data
* Tipurile de texte marcate prin asterisc (*) si corp de litera cursiv se adauga celor din trunchiul comun si sunt obligatorii numai pentru specializarile filologie (filiera teoretica, profil umanist) si stiinte sociale (profil militar M.A.I.), care au prevazuta 1 ora/ sapt. de limba moderna 1 in curriculumul diferentiat (CD) si care sustin examenul de bacalaureat din aceeasi categorie de subiecte ca si absolventii claselor cu predare intensiva a limbii engleze.

Limba moderna 2
Surse si tipuri de mesaje orale / scrise
Texte de lungime variabila care contin si elemente de vocabular nefamiliare:
•texte / fragmente orale/ scrise autentice de informare generala, pagini Internet;
•texte /paragrafe descriptive si narative;
•texte cu continut operational: cereri, corespondenta, formulare, prospecte.
•texte din mass-media: presa scrisa / audio-vizuala, anunturi, publicitate;
•povestiri/ rapoarte/ prezentari orale/ scrise, interviuri, conversatii;
•mesaje scrise, cereri, reclamatii;
•fragmente / texte de specialitate;
•tabele, grafice;
•*articole de presa;
•*texte literare;
•*recenzii;
•* dialoguri pe teme cotidiene;
•*dialoguri pe teme culturale;
•*materiale de referinta:antologii, istorii literare, Internet;
•*presa specializata;
•*critica literara;
•*eseu de opinie, eseu argumentativ.

Tipuri de texte care trebuie produse
•formulare, chestionare si alte documente specifice domeniului de specializare;
•paragrafe /texte scurte pe diverse arii tematice, inclusiv de specialitate;
•descrieri / comparari de obiecte, persoane, situatii, activitati, evenimente;
•povestire / prezentare orala / scrisa;
•plan de idei, schema de prezentare;
•eseuri si texte functionale structurate (corespondenta, procese verbale, rapoarte, C.V., documente specifice domeniului de specializare);

DOMENII TEMATICE
DOMENIUL PERSONAL

Viata personala (educatie, stil de viata, comportament social, strategii de studiu, optiuni pentru cariera, hobbyuri);
Relatii interpersonale / inter-umane / profesionale, viata de echipa;
Universul adolescentei (cultura, sport, timp liber).

DOMENIUL PUBLIC
Aspecte din viata contemporana (socio-economice, stiintifice, tehnice, ecologice, strategii de utilizare a
resurselor);
Tinerii si viata comunitara;
Democratie, civism si drepturile omului;
Mass-media.

DOMENIUL OCUPATIONAL
Aspecte legate de profesiuni si de viitorul profesional;
Aspecte teoretice si practice ale specialitatii;
Locuri de munca, echipamente, activitati, operatiuni, comportament profesional, deontologie profesionala;
Produse si servicii, calitatea serviciilor / produselor.

DOMENIUL EDUCATIONAL
Descoperiri stiintifice si tehnice;
Viata culturala si lumea artelor;
Patrimoniul socio-cultural european;
Repere culturale ale spatiului lingvistic respectiv ? trecut si prezent.

FUNCTII COMUNICATIVE ALE LIMBII
– A solicita si a oferi informatii legate de completarea unui formular
– A solicita si a oferi informatii despre produse si servicii (inclusiv despre costuri, preturi, etc.)
– A solicita si a oferi informatii despre fenomene, evenimente, experiente, actiuni si activitati profesionale
– A formula comparatii intre caracteristici ale unor persoane, obiecte, locuri, fenomene, activitati, evenimente, procese
– A exprima si a argumenta refuzul de a face o actiune
– A solicita si acorda / refuza permisiunea de face ceva
– A utiliza formule adecvate contextual de initiere, intretinere si incheiere a unei conversatii (inclusiv telefonice)
– A intrerupe in mod politicos
– A solicita si a da instructiuni
– A solicita si a da sfaturi
– A solicita si a formula propuneri, sugestii
– A solicita, a oferi, a accepta sau a refuza ajutorul
– A corecta / incuraja / avertiza pe cineva
– A convinge, a determina cursul unei actiuni
– A exprima acordul / dezacordul cu un curs de actiune
– A caracteriza persoane, fapte, actiuni
– A compara stari, actiuni si fapte prezente cu cele trecute
– A formula concluzii
– A exprima obligatia / necesitatea / interdictia de a face ceva
– A exprima diverse grade de certitudine/ incertitudine
– A exprima conditii
– A exprima cauze si consecinte
– A exprima intentii, dorinte, preferinte
– A exprima atitudini emotionale: simpatie, regret, incredere, indoiala, ingrijorare, temere
– A exprima o hotarare sau o promisiune
– A exprima opinii / puncte de vedere personale
– A argumenta / justifica opinii / puncte de vedere personale
– A solicita opinii / puncte de vedere personale
– A exprima satisfactia / insatisfactia fata de un punct de vedere
– A exprima si a motiva acordul / dezacordul fata de opiniile altora
– A contrazice opiniile altora
– A cere si a da clarificari pentru intelegerea unui mesaj
– A cere si a da detalii si explicatii
– A solicita repetarea si reformularea

ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII:

Limba moderna 1 si Limba moderna 2
Substantivul: substantive cu plural neregulat, substantive defective de numar, substantive colective
Adjectivul: comparatia intensiva, structuri care utilizeaza comparativul
Articolul: articolul zero, omiterea articolului, cazuri speciale de utilizare a articolului
Numeralul: numerale ordinale, numerale fractionare, numerale multiplicative
Verbul: timpuri verbale perfecte; diateza pasiva directa si indirecta; verbe modale; constructii cu infinitivul si cu participiul,
functii sintactice ale participiul trecut
Adverbul: de mod, de loc, de timp, de cantitate, marime si aproximare; grade de comparatie
Cuvinte de legatura: prepozitii de loc, de timp, de pozitie, de miscare; conjunctii; locutiuni
Sintaxa: ordinea cuvintelor; fraza conditionala; corespondenta timpurilor; vorbirea directa / indirecta
Limba moderna 3
Substantivul: plurale neregulate, substantive defective de numar
Articolul: hotarat, nehotarat, posesiv, omiterea articolului
Adjectivul si adverbul: grade de comparatie neregulate
Verbul: aspectul continuu, diateza activa / pasiva
Cuvinte de legatura: prepozitia
Sintaxa: fraza conditionala; corespondenta timpurilor

FILIERA TEHNOLOGICA
LIMBA MODERNA 1 si LIMBA MODERNA 2

CLASA A XII-A, ruta directa de calificare prin liceul tehnologic (toate calificarile profesionale)

1. Obtine informatii prin receptarea de mesaje orale, in scopul indeplinirii unor sarcini de lucru
1.1 Identificarea informatiilor necesare si suficiente pentru decodarea sensului global al mesajelor orale.
1.2 Identificarea punctelor de vedere si a sentimentelor exprimate.

2. Obtine informatii prin receptarea de mesaje scrise, in scopul indeplinirii unor sarcini de lucru
2.1 Identificarea de informatii si opinii relevante, in texte de informare generala / in texte referitoare la domeniul ocupational, necesare pentru indeplinirea unei sarcini de lucru.
2.2 Scanarea unui text mai lung pentru identificarea de detalii specifice pentru rezolvarea unei sarcini
2.3 Corelarea in mod coerent a mai multor informatii din diverse parti ale unui text / din texte diferite pentru rezolvarea unei sarcini de lucru.
2.4 Transferul informatiilor din texte referitoare la domeniul ocupational in diverse forme de prezentare.
2.5 Analizarea avantajelor si dezavantajelor unor situatii descrise in texte, in scopul luarii unor decizii.
2.6 Identificarea sensului cu ajutorul contextului, in texte pe teme legate de specialitate.

3. Exprima mesaje orale, in scopul indeplinirii unor sarcini de lucru variate
3.1 Solicitarea opiniilor interlocutorului si raspunsul adecvat la acestea; solicitarea si oferirea de informatii, clarificari si explicatii.
3.2 Exprimarea propriilor opinii si puncte de vedere legate de domeniul de activitate.
3.3 Formularea clara, precisa si in mod politicos a informatiilor/ instructiunilor si a intrebarilor/ solicitarilor.
3.4 Descrierea de activitati, stari si experiente personale legate viata cotidiana si de domeniul de activitate
3.5 Prezentarea de produse si servicii specifice domeniului ocupational
* de activitati, stari si experiente personale legate de viata cotidiana si de domeniul de activitate.
* de produse si servicii specifice domeniului ocupational.
* Competentele specifice marcate prin asterisc si corp de litera cursiv sunt obligatorii numai pentru Limba moderna 2

4. Elaboreaza mesaje scrise, in scopul indeplinirii unor sarcini de lucru variate
4.1 Transmiterea, in limbaj clar si precis, de informatii corecte vizand aspecte din domeniul de activitate.
4.2 Completarea de documente si formulare profesionale specifice domeniului ocupational.
4.3 Redactarea unor texte functionale structurate variate, mai complexe si cu folosirea de conectori.
4.4 Adecvarea formatului si limbajului la context si la tipul de text / la subiect si la cititorul intentionat.
4.5 Utilizarea conventiilor folosite in comunicarea scrisa, formala si informala.

CONTINUTURI RECOMANDATE (pentru toate specializarile)

Limba moderna 1 si Limba moderna 2
TEXTE
Texte, care contin si elemente de vocabular nefamiliare, in diverse registre, de lungime variabila:
•texte specifice domeniului ocupational: texte de lege si reglementari, manuale, rapoarte, note, fise tehnice, diagrame, grafice, tabele sinoptice;
•texte cu continut operational: contracte, corespondenta, faxuri, formulare, standarde, instructiuni, brosuri de informare, prospecte;
•texte / fragmente autentice de informare generala, pagini Internet;
•texte de popularizare: stiri / articole de presa, texte publicitare scrise;
•texte functionale: instructiuni, corespondenta, formulare, prospecte.

DOMENII TEMATICE

DOMENIUL PERSONAL
Viata personala (educatie, stil de viata, comportament social, strategii de studiu, optiuni pentru cariera, hobby-uri);
Relatii interpersonale / inter-umane / profesionale, viata de echipa;
Universul adolescentei (cultura, sport, timp liber).

• DOMENIUL PUBLIC
Aspecte din viata contemporana (socio-economice, stiintifice, tehnice, ecologice, strategii de utilizare a resurselor);
Tinerii si viata comunitara;
Democratie, civism si drepturile omului;
Mass-media.

• DOMENIUL OCUPATIONAL
Aspecte legate de profesiuni si de viitorul profesional;
Aspecte teoretice si practice ale specialitatii;
Organizarea locului de munca (institutiei, companiei), comportament profesional, deontologie profesionala;
Echipamente, activitati, operatii si procese de productie (in functie de specializare);
Produse si servicii, calitatea serviciilor / produselor.

• DOMENIUL EDUCATIONAL
Descoperiri stiintifice si tehnice;
Viata culturala si lumea artelor;
Patrimoniul socio-cultural european;
Repere culturale ale spatiului lingvistic anglo-saxon ? trecut si prezent.

FUNCTII COMUNICATIVE ALE LIMBII
A solicita si a oferi informatii generale si de ordin personal
A solicita si a oferi informatii legate de completarea unui formular
A solicita si a oferi informatii cu caracter de orientare
A solicita si a oferi informatii despre produse si servicii (inclusiv despre costuri, preturi etc.)
A solicita si a oferi informatii despre fenomene, evenimente, experiente, actiuni si activitati profesionale
A solicita si a oferi informatii despre programul zilnic / saptamanal
A descrie persoane, obiecte, locuri, fenomene, activitati, evenimente, procese
A formula comparatii intre persoane, obiecte, locuri, fenomene, evenimente, procese, stari, actiuni si fapte prezente cu cele trecute
A formula oferte / invitatii
A accepta si a refuza o oferta / invitatie
A exprima si a argumenta refuzul de a face o actiune
A solicita si acorda / refuza permisiunea de face ceva
A oferi un obiect in mod politicos
A exprima multumiri
A cere scuze
A utiliza formule adecvate contextual de initiere, intretinere si incheiere a unei conversatii (inclusiv telefonice)
A cere permisiunea de a intrerupe o conversatie (fata in fata, la telefon)
A solicita si a da instructiuni / indicatii
A solicita si a da sfaturi
A solicita si a formula propuneri, sugestii
A solicita, a oferi, a accepta sau a refuza ajutorul
A corecta / incuraja / avertiza pe cineva.
A exprima obligatia / necesitatea / interdictia de a face ceva
A exprima diverse grade de certitudine
A exprima presupuneri
A exprima probabilitatea
A exprima actiuni / stari posibile
A exprima conditii
A exprima cauze si consecinte
A exprima intentii, dorinte, preferinte
A exprima atitudini emotionale: simpatie, regret, incredere, indoiala, ingrijorare, temere
A exprima o hotarare sau o promisiune
A formula concluzii
A formula decizii
A exprima opinii / puncte de vedere personale
A argumenta / justifica opinii / puncte de vedere personale
A solicita opinii / puncte de vedere personale
A exprima satisfactia / insatisfactia fata de un punct de vedere
A exprima si a motiva acordul / dezacordul cu un curs de actiune / fata de opiniile altora
A contrazice opiniile altora
A cere si a da clarificari pentru intelegerea unui mesaj
A cere si a da detalii si explicatii
A solicita repetarea si reformularea

ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII

Limba moderna 1 si Limba moderna 2:
Substantivul: substantive cu plural neregulat, substantive defective de numar, substantive colective
Adjectivul: comparatia intensiva, structuri care utilizeaza comparativul
Articolul: articolul zero, omisiunea articolului, cazuri speciale de utilizare a articolului
Numeralul: numerale ordinale, numerale fractionare, numerale multiplicative
Verbul: diateza pasiva; verbe modale; constructii cu infinitivul si cu participiul, functii sintactice ale participiul trecut
Adverbul: de mod, de loc, de timp, de cantitate, marime si aproximare; grade de comparatie
Cuvinte de legatura: prepozitii de loc, de timp, de pozitie, de miscare; conjunctii; locutiuni
Sintaxa: ordinea cuvintelor; fraza conditionala; corespondenta timpurilor; vorbirea directa / indirecta
Tipuri de texte: Informativ, explicativ, descriptiv, incitativ (retete, instructiuni de folosire), publicitar, argumentativ.

PRECIZARI

Textele folosite pentru cele doua probe de examen nu exclud studierea textelor din manuale.
Timpul de lucru:
•Proba orala : timp de pregatire: 10 ? 15 minute; timp de prezentare: 10 ? 15 minute;
•Proba scrisa: timp de lucru: 3 ore.

NOTA: Pregatirea candidatilor si elaborarea subiectelor pentru examenul de bacalaureat 2009 se realizeaza in conformitate cu prezenta programa de examen.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *