Istorie – Bacalaureat 2009, Programa examen istorie pentru bacalaureat

ISTORIE – Bacalaureat 2009

I. Precizari
In cadrul examenului de bacalaureat 2009, Istoria are statut de disciplina optionala. Istoria poate fi aleasa la proba D, la proba E sau la proba F, in functie de filiera si profilul liceului absolvit.
Proba de examen la Istorie este o proba scrisa cu durata de 3 ore.
Prezenta programa pentru examenul de bacalaureat se fundamenteaza pe programele scolare pentru clasa a IX-a – a XII-a, aprobate prin O.M.E.C.T / O.M.Ed.C in
perioada 2004-2006.
Curriculum-ul liceal valorifica latura formativa a invatarii, fiind centrat pe achizitionarea de competente. De aceea, prezenta programa pentru examenul de bacalaureat la Istorie vizeaza competente si continuturi prin parcurgerea carora s-au format si s-au dezvoltat aceste competente.

II. COMPETENTE DE EVALUAT
1. Utilizarea eficienta a comunicarii si a limbajului de specialitate
•1.1. Construirea unor explicatii si argumente intra – si multidisciplinare cu privire la evenimente si procese istorice
•1.2. Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric
•1.3. Folosirea limbajului adecvat in cadrul unei prezentari scrise
•1.4. Evidentierea relatiei cauza ? efect intr-o succesiune de evenimente sau procese istorice
2. Exersarea demersurilor si actiunilor civice democratice
•2.1. Extragerea informatiei esentiale dintr-un mesaj
•2.2. Recunoasterea continuitatii, schimbarii si a cauzalitatii in evolutia sociala
3. Aplicarea principiilor si a metodelor adecvate in abordarea surselor istorice
•3.1. Selectarea si comentarea surselor istorice pentru a sustine/ combate un punct de vedere
•3.2. Descoperirea in sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor si proceselor istorice
•3.3. Analiza diversitatii sociale, culturale si de civilizatie in istorie pornind de la sursele istorice
•3.4. Realizarea de conexiuni intre informatiile oferite de sursele istorice si contextul vietii cotidiene
4. Utilizarea surselor istorice, a metodelor si a tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de probleme
•4.1. Utilizarea adecvata a coordonatelor temporale si spatiale relative la un subiect istoric
•4.2. Construirea de sinteze tematice

III. DOMENII DE CONTINUT / CONTINUTURI
A. POPOARE SI SPATII ISTORICE
1. Romanitatea romanilor in viziunea istoricilor
B. OAMENII, SOCIETATEA SI LUMEA IDEILOR
1. Viziuni despre modernizare in Europa secolelor XIX ? XX: curente si politici culturale, identitati nationale si identitate europeana
2. Secolul XX ? intre democratie si totalitarism. Ideologii si practici politice in Romania si in Europa
3. Constitutiile din Romania
C. STATUL SI POLITICA
1. Autonomii locale si institutii centrale si in spatiul romanesc (secolele IX-XVIII)
2. Statul roman modern: de la proiect politic la realizarea Romaniei Mari (secolele XVIII-XX)
3. Romania postbelica. Stalinism, national-comunism si disidenta anticomunista
D. RELATIILE INTERNATIONALE
1. Spatiul romanesc intre diplomatie si conflict in Evul Mediu si la inceputurile modernitatii
2. Romania si concertul european; de la ?criza orientala? la marile aliante ale secolului XX
3. Romania in perioada ?Razboiului rece?
Pregatirea candidatilor si elaborarea subiectelor pentru examenul de bacalaureat 2009 se vor realiza in conformitate cu prevederile prezentei programe de bacalaureat si a programelor scolare aflate in vigoare pentru clasele a IX-a – a XII-a.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *