Grile rezolvate la relatii individuale de munca. Grile valabile pentru Spiru Haret, ASE si Hyperion

Grile rezolvate la relatii individuale de munca. Grile valabile pentru Spiru Haret, ASE si Hyperion
Pentru alte materii accesati urmatorul link: ALTE GRILE REZOLVATE

RELATII INDIVIDUALE DE MUNCA

NOTA:

1. Intrebarile de la 1 la 250 se regasesc in lucrarea: „Relatii individuale de munca”,

Editura Fundatia „Romania de Maine”, Bucuresti, 2008;

– Adriana Belu

– Olia Maria Corsiuc

– Narcis Godeanu

– Cezat Tita

– Mihnea Drumea

1. Ce este formarea profesionala ? (capitolul I, pag. 13)

Activitatea desfăşurata de o persoană înainte de încadrarea in muncă,în scopul de a dobândi cunoştinţele de cultură generală si de specialitate, necesare pt. exercitarea unei profesii sau meserii

2. Cate faze are formarea profesionala ca -i proces? (capitolul I, pag. 13)

2 faze

3. Cand se deruleaza prima faza a formarii profesionale ? (capitolul I, pag. 13)

în timpul şcolarizarii

4. Cand se deruleaza doua faza a formarii profesionale ? (capitolul I, pag. 13)

în timpul activitaţii profesionale

5. Ce fel de institutie este formarea profesionala, care, ca regula, precede incadrarea in

munca? (capitolul I, pag. 15)

instituţie juridică comlexă

6. In principiu, ce fel de raporturi  juridice sunt cele privind formarea profesionala

initiala ? (capitolul I, pag. 15)

conexe raporturilor juridice de muncă

7. Cu exercitarea carui alt drept fundamental se afla in stransa legatura dreptul la

invatatura? (capitolul I, pag. 15)

cu dreptul la muncă si protecţia sociala a muncii

8. Cum este structurat sistemul de formare profesionala initiala ? (capitolul I, pag. 17)

în două etape

9. Care este prima etapa a sistemului de formare profesionala initiala ? (capitolul I,

pag. 17)

etapa tehnologică

10. Ce durata are prima etapa a sistemului de formare profesionala initiala (etapa

tehnologica) ? (capitolul I, pag. 17)

4 ani

11. Ce fel de pregatire asigura prima etapa a sistemului de formare profesionala

initiala (etapa tehnologica) ? (capitolul I, pag. 17)

pregatire generala

12. Care este cea de-a doua etapa a sistemului de formare profesionala initiala ?

(capitolul I, pag. 18)

etapa profesională

13. Cum se realizeaza cea de-a doua etapa a sistemului de formare profesionala initiala

(etapa profesionala) ? (capitolul I, pag. 18)

se realizează prin şcolile de arte şi meserii şi pregăteşte elevii pt integrarea pe piaţa muncii,oferind în acelaşi timp posibilitatea continuarii studiilor

14. Dupa absolvirea carei clase se acorda calificarea de nivel 2 ? (capitolul I, pag. 18)

după absolvirea clasei a XII-a, care reprezintă şi anul de trecere către nivelul 3 de calificare

15. Ce calificare de nivel pot obtine absolventii -şcolilor de arte şi meserii la

finalizarea claselor IX – X ? (capitolul I, pag. 18)

o calificare de nivel I

16. Cum se poate realiza educatia permanenta prin sistemul educational ? (capitolul I,

pag. 19)

prin participarea celor interesaţi la programele organizate  în cadrul instituţional sau prin studiu individual

17. Ce cuprinde formarea profesionala a adultilor ? (capitolul I, pag. 20)

formarea profesionala iniţiala şi formarea profesională continuă, organizată prin  alte forme decât cele specifice sistemului naţional de învaţământ

18. Ce fel de persoane sunt admise la formele de pregatire profesionala ? (capitolul I,

pag. 25)

persoane apte de muncă,având nivelul de pregătire necesar şi care au beneficiat de informare si consiliere privind cariera prin centrele de informare si consiliere profesională din cadrul agenţiilor  pentru ocuparea forţei de munca judeţene sau a mun.Buc

19. Care sunt criteriile de care se tine seama pentru stabilirea formei, grupului si

tipului de program de formare profesionala ? (capitolul I, pag. 25)

nivelul general de pregaire,dovedit prin acte de studii

20. Ce reprezinta serviciile de formare profesionala ? (capitolul I, pag. 25)

totalitatea drepturilor de care beneficiază persoanele îndreptăţite pe durata participării la o formă de pregătire profesională

21. Care este criteriul, potrivit dispozitiilor Codului Muncii, dupa care este instituita

obligatia angajatorilor de a asigura participarea la programele de formare profesionala pentru

toti salariatii, cel putin o data la doi ani ? (capitolul I, pag. 27)

dacă au minim 21 de salariaţi

22. Care este criteriul, potrivit dispozitiilor Codului Muncii, dupa care este instituita

obligatia angajatorilor de a asigura participarea la programele de formare profesionala pentru

toti salariatii, cel putin o data la trei ani ? (capitolul I, pag. 27)

daca au sub 21 de salariaţi

23. Cati salariati trebuie sa aiba angajatorul persoana juridica pentru ca planurile

anuale de formare profesionala sa fie intocmite de catre acesta? (capitolul I, pag. 28)

mai mult de 20 de salariaţi

24. Cand poate avea loc participarea la formarea profesionala ? (capitolul I, pag. 29)

la iniţiativa angajatorului sau la ce a salariatului

25. De catre cine se suporta, potrivit Codului Muncii, de regula, toate cheltuielile

ocazionate de formarea profesionala initiata de angajator ? (capitolul I, pag. 29)

de către Angajator

26. Ce dobandeşte salariatul, prin contractul de calificare profesionala, atunci cand

acesta se obliga sa urmeze cursurile de formare profesionala organizate de angajator ?

(capitolul I, pag. 31)

calificare profesională

27. Sub ce forma se incheie, obligatoriu, contractul de ucenicie la locul de munca ?

(capitolul I, pag. 36)

În formă scrisă

28. Cui revine obligatia de incheiere a contractului de ucenicie la locul de munca?

(capitolul I, pag. 36)

Angajatorului

29. Cum poate fi doctoratul (studiile doctorale) ? (capitolul I, pag. 43)

-Ştiinţific

-Profesional

30. Care sunt cele doua categorii de concedii pentru formare profesionala, prevazute

de Codul Muncii, ce se acorda la initiativa salariatilor ? (capitolul I, pag. 45)

-Concediu fără plată

-Concediu cu plată

31. Pe perioada concediului de studii, salariatul are dreptul la o indemnizatie stabilita

ca si in cazul: (capitolul I, pag. 46)

Concediului de odihnă

32. Ce fel de persoana este intotdeauna salariatul (angajatul) ? (capitolul II, pag. 48)

persoană fizică

33. Ce fel de executare presupune contractul individual de munca ? (capitolul II, pag.49)

executare succesivă

34. Contractul individual de munca este un contract cu titlu: (capitolul II, pag. 48)

oneros şi comutativ

35. Ce fel de obligatie iti asuma prin contractul individual de munca, atat salariatul cat

si angajatorul ? (capitolul II, pag. 50)

obligaţia de ,,a face,,

36. Contractul individual de munca este un act juridic de drept al: (capitolul II, pag.52)

Muncii

37. Costitutia Romaniei, in consens cu reglementarile internationale, a ridicat varsta

minima de incadrare in munca de la 14 ani la ce alta varsta? (capitolul II, pag. 54)

16 ani

38. Ce fel de capacitate de munca recunoa-te legea, persoanei, incepand cu varsta de

15 ani si pana la 16 ani ? (capitolul II, pag. 54)

capacitate de muncă parţială

39. Prin acordul prealabil al caror persoane se intrege-te capacitatea restransa de drept

al muncii, la momentul incadrarii in munca, al minorilor de 15 pana la 16 ani?

(capitolul II, pag. 54, 55)

al părinţilor sau al reprezentanţilor legali

40. Ce fel de conditie este consinmtamantul la incheierea contractului individual de

munca ? (capitolul II, pag. 67)

condiţie esenţială, de fond şi generală a actului

41. Cum se clasifica munca pe care o poate presta salariatul ? (capitolul II, pag. 69)

-muncă fizică

-muncă intelectuală

42. Ce desemneaza locul muncii ? (capitolul II, pag. 71)

localitatea şi unitatea unde se desfăşoară activitatea de bază

43. Care este, potrivit Codului Muncii, pentru salariatii angajati cu norma intreaga,

durata normala a timpului de munca ? (capitolul II, pag. 71)

8 ore pe zi si 40 ore pe săptămână

44. Durata maxima legala a timpului de munca, inclusiv orele suplimentare, nu poate

depasi in medie: (capitolul II, pag. 72)

8 ore e zi si 48 ore pe săptămână

45. Care este durata perioadei de repaus, ce va urma, in cazul in care se stabileste o

durata zilnica a timpului de munca de 12 ore pe zi ?(capitolul II, pag. 72)

24 ore repaus

46. Ce constituie salariul ? (capitolul II, pag. 73)

totalitatea drepturilor băneşti cuvenite pt munca prestata

47. Cand sunt libere partile sa negocieze cuantumul salariului ? (capitolul II, pag. 73)

la încheierea contractului de muncă

48.Ce cuprinde salariul, potrivit Codului Muncii ? (capitolul II, pag. 74)

salariul de bază, îndemnizaţiile, sporurile precum şi alte adaosuri

49. Codul Muncii stabileste in mod expres ca este interzisa, sub sanctiunea nulitatii

absolute, incheierea unui contract individual de munca in scopul prestarii: (capitolul II, pag.75)

unei munci ilicite sau imorale

50. Ce capacitate mai implica calitatea de parte intr-un raport juridic de munca, pe

langa capacitatea juridica ? (capitolul II, pag. 80)

capacitatea de muncă (aptitudinea de a munci în sens biologic)

51. Prin ce trebuie sa fie atestata starea de sanatatea a salariatului, ca si conditie

prealabila incheierii contractului individual de munca ? (capitolul II, pag. 80)

prin Certifict  medical -(din care să rezulte că solicitantul este apt pt prestarea

acelei munci  şi poate dobândi calitatea de salariat)

52. Care este sanctiunea in cazul in care angajarea unei persoane se face fara

verificarea starii de sanatate a acesteia, de catre o comisie medicala ? (capitolul II, pag. 80)

Nulitatea absolută a contractului individual de muncă

53. Angajatorului ii este interzis sa solicite persoanelor de sex feminin prezentarea

unui certificat medical care sa ateste: (capitolul II, pag. 81)

şi daca  cea în cauză  este  sau  nu însărcinată

54. Care este modalitatea principala de verificare a aptitudinilor profesionale si

personale ale viitorilor salariati, atat in sectorul public cat si in cel privat? (capitolul II, pag.82)

Concursul sau Examenul

55. Ce este perioada de proba ? (capitolul II, pag. 84)

intervalul de timp în care se verifică aptitudinile şi pregătirea profesională a salariatului

56. Care este perioada de proba, pentru functiile de executie ?(capitolul II, pag. 84)

cel mult 30 de zile

57. Care este perioada de proba, pentru functiile de conducere ?(capitolul II, pag. 84)

cel mult 90 de zile

58. Care este perioada de proba, pentru muncitorii necalificati? (capitolul II, pag. 84)

cel mult 5 zile

59. Care este perioada de proba, pentru absolventii institutiilor de invatamant, la

debutul in profesie ? (capitolul II, pag. 84)

într 3 şi 6 luni

60. Ce interval de timp nu poate depa-i perioada de proba, obligatorie, in cazul

absolventilor institutiilor de invatamant superior, la debutul lor in profesie ? (capitolul II, pag.84)

6 luni

61. Potrivit Codului Muncii, salariatul incadrat cu contract individual de munca pe

durata determinata (pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni),

poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depasi: (capitolul II, pag. 85)

5 zile lucrătoare

62. Potrivit Codului Muncii, salariatul incadrat cu contract individual de munca pe

durata determinata (pentru o durata a contractului individual de munca cuprinsa intre 3 si 6

luni), poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depasi: (capitolul II, pag. 85)

15 zile lucrătoare

63. Potrivit Codului Muncii, salariatul incadrat cu contract individual de munca pe

durata determinata (pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni),

poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depasi: (capitolul II, pag. 85)

30 zile lucrătoare

64. Potrivit Codului Muncii, salariatul incadrat in functie de conducere, cu contract

individual de munca pe durata determinata (pentru o durata a contractului individual de

munca mai mare de 6 luni), poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depasi:

(capitolul II, pag. 85)

45 zile lucrătoare

65. Perioada de proba curge din prima zi a: (capitolul II, pag. 85)

executării contractului individual de muncă

66. Cand expira perioada de proba? (capitolul II, pag. 85)

la epuizarea termenului stabilit

67. In cazul personalului de paza si garda de corp este interzisa admiterea la cursurile

de calificare a candidatilor care nu au obtinut: (capitolul II, pag. 87)

avizul poliţiei

68. De catre cine este necesara atestarea persoanei respective, pentru calitatea de

asistent maternal profesionist ? (capitolul II, pag. 88)

Comisia pentru protecţia copilului

69. De cate ori este permisa incheierea contractului individual de munca, pe durata

determinata, intre aceleasi parti si in aceleasi conditii ? (capitolul II, pag. 90)

de cel mult 3 ori consecutiv,(durata rezultată din aculmularea celor 3 termene trebuind

să  fie de cel mult 24 de luni)

70. Care sunt cele doua contracte ce se pot incheia in cazul muncii prin agent de

munca temporara ? (capitolul II, pag. 97)

1) Contract individual de muncă

2) Contract de punere la dispoziţie

71. Ce fel de contract este contractul de munca temporara ? (capitolul II, pag. 99)

contract pe durată determinată

72. Care sunt partile, in contractul de punere la dispozitie ? (capitolul II, pag. 101)

1)agentul de muncă temporară (prestator)

2)utilizatorul (beneficiar)

73. Ce poate sa vizeze contractul individual de munca cu timp partial ? (capitolul II,

pag. 106)

contractele individuale de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată

74. Care este durata normala a timpului de munca pentru tinerii in varsta de pana la 18

ani ? (capitolul II, pag. 107)

6 ore pe zi şi 30 ore pe săptămână

75. Care este durata zilnica a timpului de munca pentru personalul care lucreaza in sali

de disectie, morgi si anatomie patologica ? (capitolul II, pag. 107)

6 ore pe zi

76. Care este durata zilnica a timpului de munca pentru personalul care lucreaza in

activitati de radiologie, medicina nucleara, igiena radiatiilor nucleare ? (capitolul II, pag. 107)

6 ore pe zi

77. Ce atrage acceptarea propunerii de mutare de la un loc de munca cu fractiune de

norma la unul cu norma intreaga sau invers, indiferent de partea care a facut oferta ? (capitolul

II, pag. 109)

modificarea contractului de muncă

78. De cate feluri poate fi contractul individual de munca cu munca la domiciliu ?

(capitolul II, pag. 110)

contract pe durată determinată sau nedeterminată

79. Care este forma in care se incheie contractul individual de munca cu munca la

domiciliu ? (capitolul II, pag. 110)

Numai în  formă scrisă

80. Care sunt partile esentiale cuprinse in contractul individual de munca ? (capitolul

II, pag. 113)

a)partea legală

b)partea convenţională

81. Care sunt clauzele obligatorii (ex lege) ale contractului individual de munca care

stabilesc drepturi si obligatii ce nu pot fi negociate ? (capitolul II, pag. 113)

a) identitatea părţilor

b) sediul sau după caz domiciliul angajatorului

c) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului

82.Ce trebuie sa fie precizata expres in continutul contractului individual de munca

incheiat pe durata determinata ? (capitolul II, pag. 115)

durata pentru care acesta se încheie

83. De cine sunt reprezentate formele de exprimare a ocupatiei ? (capitolul II, pag.117)

de funcţia sau meseria exercitată de cel în cauză

84. Ce reprezinta salariul ? (capitolul II, pag. 121)

acea sumă de bani  dată de patron salariatului pentru munca desfăşurată  ori care trebuie realizată

sau pentru serviciile îndeplinite  ori ce trebuie indeplinite în baya contractului de muncă.

85. Cui poate apartine initiativa participarii salariatului la o forma de pregatire

profesionala ? (capitolul II, pag. 124)

fie angajatorului, fie salariatului

86. Clauza de neconcurenta isi poate produce efectele pentru o perioada de maximum

2 ani de la data: (capitolul II, pag. 128)

încetării contractului individual de muncă

87. Ce il obliga pe salariat clauza de mobilitate inserata in contractul individual de

munca ? (capitolul II, pag. 130)

să accepte schimbarea locului de muncă

88. Ce vizeaza clauza de confidentialitate, sub aspectul partilor raportului juridic de

munca? (capitolul II, pag. 131)

clauza de confidentialitate  vizează ambele părţi ale raportului juridic de muncă,iar

nu numai pe salariat

89. Ce fel de raspundere atrage nerespectarea obligatiilor asumate prin clauza de

confidentialitate de catre salariat ? (capitolul II, pag. 133)

răspundere patrimonială si disciplinară a salariatului

90. Care sunt ratiunile, din punctul de vedere al salariatului, pentru care poate fi

incheiat obiectul clauzei de constiinta ? (capitolul II, pag. 134, 135)

-morale, -ştiinţifice, -politice, -religioase.-, -de politeţe

91. Ce fel de sanctionare poate antrena neexecutarea unui ordin legal dat, de serviciu,

de catre salariat ? (capitolul II, pag. 135)

sancţionare disciplinară

92. Care este obligatia corelativa a angajatorului care corespunde dreptului la

securitate si sanatate in munca al salariatului ? (capitolul II, pag. 143)

asigurarea securităţii  şi sănataţii  în muncă

93. Unde se aplica normele privind sanatatea si securitatea in munca ? (capitolul II,

pag. 145)

în toate sectoarele de  de activitate, atât în cele publice cât şi în cele private,(angajatorilor,

lucrătorilor şi reprezentanţilor lucrătorilor)

94. Care este finalitatea masurilor obligatorii de asigurare a sanatatii si securitatii in

munca ? (capitolul II, pag. 145)

asigurarea dreptului  salariatilor  la securitate şi sănătate în muncă

95. Ce este (cum definiti) angajatorul? (capitolul II, pag. 145)

persoană fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu lucrătorul

respectiv  şi care are responsabilitatea întreprinderii şi/sau a unităţii

96. Prin ce este asigurat, potrivit Constitutiei, dreptul la invatatura ? (capitolul II, pag.146)

prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal, profesional,superior,

precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare

97. Unde trebuie afişat Regulamentul intern ? (capitolul II, pag. 148)

la sediul angajatorului

98. Cui ii incumba obligatia de a asigura permanent conditiile tehnice si organizatorice

avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca ?

(capitolul II, pag. 149)

angajatorului

99. Contractul colectiv de munca se incheie ca urmare a negocierii purtate intre:

(capitolul II, pag. 151)

partenerii sociali – angajatori şi salariaţi

100. La ce fel de interese sunt limitate de lege interesele aparate prin declansarea

grevei? (capitolul II, pag. 152)

interesele profesionale, economice sau sociale

101. Ce fel de drept este dreptul la greva ? (capitolul II, pag. 153)

drept  fundamental   (recunoscut  tuturor salariaţilor indiferent de angajatorul la care aceştia

îşi desfăşoară activitatea lucrativă)

102. In ce se pot asocia salariatii pentru apararea drepturilor si promovarea intereselor

lor profesionale ? (capitolul II, pag. 154)

Organizaţii  sindicale

103. In ce se pot asocia angajatorii pentru apararea drepturilor si promovarea

intereselor lor profesionale ? (capitolul II, pag. 154)

Organizaţii  patronale

104. Ce fel de instrument este norma de munca ? (capitolul II, pag. 156)

instrument  al angajatorului în relaţiile  contractuale cu salariaţii săi.

(norma de muncă serveşte la precizarea drepturilor şi obligaţiilor celor două părţi)

105. Cum se stabileşte, in mod concret, felul muncii in cadrul unitatilor productive ?

(capitolul II, pag. 157)

1) prin norme de muncă

2) prin fişe ale postului

106. Al cui acord este necesar, potrivit prevederilor Codului Muncii, pentru

aplicabilitatea normelor de munca ? (capitolul II, pag. 157)

acordul sindicatelor sau al reprezentanţilor salariaţilor, acest aviz fiind un aviz conform, obligatoriu

107. Cui revine dreptul de a constata savarsirea abaterilor disciplinare si de a aplica

sanctiunile corespunzatoare ? (capitolul II, pag. 161)

angajatorului

108. Cui revine dreptul de a stabili organizarea si functionarea unitatii ? (capitolul II,pag. 161)

angajatorului

109. Cui revine obligatia de a infiinta registrul general de evidenta al salariatilor si de

a opera inregistrarile prevazute de lege ? (capitolul II, pag. 163)

angajatorului

110. Cui revine obligatia de a asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal ale

salariatilor ? (capitolul II, pag. 163)

angajatorului

111. Ce fel de situatie de suspendare a contractului individual de munca este

reprezentata de concediul de maternitate? (capitolul II, pag. 168)

suspendare  de  drept

112. Ce fel de situatie de suspendare a contractului individual de munca este

reprezentata carantina? (capitolul II, pag. 169)

suspendare de  drept

113. Ce se intampla cu contractul individual de munca in cazul in care salariatul este

arestat preventiv ? (capitolul II, pag. 169)

se suspenda  de  drept

114. Ce se intampla cu contractul individual de munca in cazul in care salariatul

indeplineste o functie de conducere salarizata in sindicat ? (capitolul II, pag. 169)

se suspendă de  drept

115. De catre cine se elibereaza, in cazul carantinei, certificatul prin care se atesta

boala contagioasa ? (capitolul II, pag. 169)

de către inspectoratul de sănatate publică

116. In cazul incapacitatii temporare de munca, pana cand dureaza suspendarea

contractului individual de munca ? (capitolul II, pag. 169)

până la însănătoşirea salariatului,până la redobândirea de către acesta a capaciţii de muncă

117. Ce se poate intampla cu postul persoanei ce indeplineste o functie de conducere

in sindicat, fiind salarizata de catre sindicatul respectiv? (capitolul II, pag. 170)

pe postul acesteia poate fi încadrată o altă persoană numai cu contract individual de muncă

pe perioadă determinată

118. Cum va fi contractul individual de munca in cazul persoanei care are calitatea de

asistent judiciar in cadrul completului pentru judecarea conflictelor de munca, in acest interval

de timp ?(capitolul II, pag. 172)

va fi  suspendat de drept

119. Cum poate fi suspendat contractul individual de munca pe perioada concediului

pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani ? (capitolul II, pag. 173)

poate fi suspendat din iniţiativa  salariatului

120. Cine are dreptul la indemnizatia pentru cresterea copilului in varsta de pana la

doi ani? (capitolul II, pag. 174)

oricare dintre parinţii fireşti ai copilului sau una dintre persoanele care au adoptat copilul,

cărora li s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care au luat copilul în plasament în

regim de urgenţă, precum şi persoana care a fost numită tutore

121. Ce se intampla cu plata indemnizatiei, daca beneficiarul indemnizatiei pentru

cresterea copilului decedeaza ? (capitolul II, pag. 175)

plata indemnizaţiei  încetează

122. Ce se intampla cu plata indemnizatiei pentru creşterea copilului daca copilul

este abandonat? (capitolul II, pag. 175)

plata indemnizaţiei  înceteză

123. Care este durata concediului paternal fara atestat pentru cursul de puericultura ?

(capitolul II, pag. 175, 176)

5 zile lucrătoare

124. Din ce fonduri se plateşte indemnizatia pentru concediul paternal ? (capitolul II,pag. 176)

din fondul de salarii a unităţii ( şi este egală cu salariul corespunzător perioadei respective)

125. Cum se suspenda contractul individual de munca pentru salariatii care participa

la greva ? (capitolul II, pag. 176)

se suspendă din iniţiativa salariatului

126. Ce se poate intampla cu contractul individual de munca pe durata cercetarii

disciplinare prealabile ? (capitolul II, pag. 177)

poate  fi  suspendat

127. Ce se poate intampla cu contractul individual de munca daca angajatorul

formuleaza plangere penala impotriva salariatului ?(capitolul II, pag. 177, 178)

poate fi  suspendat

128. Ce se intampla cu contractul individual de munca, in cazul intreruperii

temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca? (capitolul II, pag. 179)

suspendarea sau reducerea câştigului, în special pentru motive economice, tehnologice,structurale

sau similare

129. Ce se intampla cu contractul individual de munca pe durata detasarii? (capitolulII, pag. 180)

pe perioada detaşării,contractul de muncă încheiat cu primul angajator se suspendă în  efectele

sale  principale, fiind cedat parţial  şi pe o perioadă determinată celui de-al doilea angajator

(la  care persoana este detaşată)

130. Care este obligatia angajatorului daca angajatorul vrea sa modifice clauzele

contractului individual de munca (prevazute de art.17 alin.2)? (capitolul II, pag. 182)

obligaţia de a-l informa pe salariat cu privire la clauzele pe care urmează să le modifice,

în termen de 15 zile de la momentul ofertei

131. Cum este modificarea unilaterala a contractului individual de munca? (capitolul

II, pag. 184)

este modificare  temporară

132. Ce se modifica in cazul delegarii ? (capitolul II, pag. 185)

locul obişnuit al muncii

133. Fata de cine raspunde disciplinar salariatul aflat in delegatie ? (capitolul II, pag.185)

numai faţă de angajatorul său

134. Cum inceteaza masura delegarii ? (capitolul II, pag. 185)

-la încetarea termenului până la care a fost dispusă

-după  executarea lucrărilor sau îndeplinirea sarcinilor care au făcut obiectul delegării

-prin revocarea măsurii de către angajator

-prin încetarea contractuli de muncă al salariatului aflat în delegaţie

-la data decesului persoanei fizice sau a dizolvării sau desfiinţării unităţii la care a fost dispusă delegarea

135. Ce se realizeaza prin detasare ? (capitolul II, pag. 186)

schimbarea temporară  a locului de muncă, din dispoziţia angajatorului la un alt angajator, în scopul

executării unor lucrări în interesul acestuia

136. Pentru cine executa lucrari salariatul pe timpul detasarii ? (capitolul II, pag. 186)

pentru angajatorul la care a fost detaşat

137. Cui este subordonat salariatul pe perioada detasarii ? (capitolul II, pag. 187)

este subordonat angajatorului cesionar  care exercită puterea disciplinară

138. Cum se realizeaza transferul in spiritul Codului Muncii ? (capitolul II, pag. 187)

Codul muncii   nu mai reglementează   Transferul

139. Cine va opera, daca la incheierea contractului individual de munca nu sunt

respectate dispozitii care ocrotesc un interes general ? (capitolul II, pag. 189, 190)

Nulitatea absolută

140. Cum va fi contractul, daca la incheierea contractului individual de munca

lipseste acordul reprezentantilor legali ai minorului cu varsta intre 15 si 16 ani ? (capitolul II,

pag. 190).  Nulitatea absolută

141. Ce fel de efecte produce constatarea nulitatii contractului individual de munca ?

(capitolul II, pag. 192)

efecte pentru viitor

142. Ce se intampla cu persoana care a prestat munca in temeiul unui contract

individual de munca nul ? (capitolul II, pag. 193)

are dreptul la remuneraţia acesteia (a muncii),corespunzător  modului de îndeplinire

a atribuţiilor de serviciu

143. Care este soarta contractului individual de munca la data comunicarii deciziei de

pensionare pentru invaliditate a salariatului ? (capitolul II, pag. 194)

Încetează  de  drept

144. Care este soarta contractului individual de munca daca se constata nulitatea

absoluta a acestuia? (capitolul II, pag. 194)

incetează de drept

145. Care este soarta contractului individual de munca daca salariatul este condamnat

la executarea unei pedepse privative de libertate ? (capitolul II, pag. 195)

încetează de drept

146. La data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata

determinata, ce se va intampla cu acesta? (capitolul II, pag. 195)

încetează de drept

147. Care este soarta contractului individual de munca in cazul in care salariatul este

arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile ? (capitolul II, pag. 202)

se poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana angajatului

148. Ce poate dispune angajatorul daca se constata inaptitudinea fizica a salariatului?

(capitolul II, pag. 202)

concedierea pentru motive care ţin de persoana angajatului

149. Care este soarta contractului individual de munca daca salariatul nu corespunde

profesional locului de munca? (capitolul II, pag. 202)

se poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului

150. Ce se intampla daca salariatul indeplineste conditiile de varsta standard si

stagiul de cotizare si nu solicita pensionarea? (capitolul II, pag. 202)

se poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului

151. In ce conditii este admisibila concedierea pentru motive care nu tin de persoana

salariatului? (capitolul II, pag. 208)

în cazul desfiinţării locului de muncă ocupat de salariat din unul sau mai multe motve

fără legătură cu persoana acestuia

152. Cum este concedierea salariatului daca angajatorul grupeaza doua posturi intr-unul

singur ? (capitolul II, pag. 210)

justificată

153. Sub aspect numeric, este concediere colectiva daca angajatorul concediaza cel

putin 10 salariati atunci cand are incadrati cati salariati? (capitolul II, pag. 210)

intre 20 şi  100 salariaţi

154. Sub aspect numeric, este concediere colectiva daca angajatorul concediaza cel

putin 10% din salariati atunci cand are incadrati cati salariati?(capitolul II, pag. 210)

între 100 şi 300 salariaţi

155. Sub aspect numeric, este concediere colectiva daca angajatorul concediaza cel

putin 30% salariati atunci cand are incadrati cati salariati?(capitolul II, pag. 210)

cel puţin 300 salariaţi

156. Angajatorul care a dispus concedieri colective, pentru ce perioada nu poate face

noi incadrari pe locurile de munca ale salariatilor concediati? (capitolul II, pag. 210)

timp de 9 luni

157. Termenul de preaviz, in cazul demisiei, pentru salariatii cu functii de executie,

nu poate fi mai mare de: (capitolul II, pag. 212)

15 zile

158. Termenul de preaviz, in cazul demisiei, pentru salariatii cu functii de conducere,

nu poate fi mai mare de: (capitolul II, pag. 212)

30 zile

159. Ce se intampla cu contractul individual de munca pe durata preavizului, in cazul

demisiei ?(capitolul II, pag. 213)

continuă sa îsi producă toate efectele

160. Unde trebuie exprimata durata preavizului ? (capitolul II, pag. 215)

în decizia de concediere

161. Cand poate fi dispusa concedierea salariatului pentru necorespundere

profesionala ? (capitolul II, pag. 218)

numai după evaluarea prealabilă a salariatului

162. Cui are obligatia angajatorul sa comunice notificarea intentiei de concediere

colectiva? (capitolul II, pag. 220)

Inspectoratului Teritorial de Muncă şi agenţiei  teritoriale de ocupare a forţei de muncă

la aceeaşi dată la care a comunicat-o sindicatului sau, după caz, reprezentanţilor salariaţilor

163. Care este termenul in care sindicatul poate propune angajatorului masuri de

evitare a concedierilor colective ? (capitolul II, pag. 220, 221)

10 zile de la data primirii notificării

164. Conform legii, cu ce calitate este incompatibila calitatea de parlamentar ?

(capitolul II, pag. 224)

cu calitatea de comerciant persoana fizică ori cu calitatea de membru al unui grup de interes economic

165. Care este reducerea duratei normale a timpului de lucru de care beneficiaza

salariatii care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani ?

(capitolul III, pag. 231)

2 ore pe zi

166. Care este programul medicilor incadrati in unitatile publice din sectorul sanitar ?

(capitolul III, pag. 232)

7 ore în medie pe zi

167. Care este programul medicilor incadrati in serviciile de ambulanta ? (capitolul

III, pag. 232)

7 ore în medie pe zi

168. Potrivit Codului muncii, intre ce intervale de timp se presteaza munca in timpul

noptii? (capitolul III, pag. 233)

22.00  –  06.00

169. Care este modalitatea de stabilire a duratei efective a concediului de odihna

anual, pentru salariatii din justitie, parchet si alte organe de stat ? (capitolul III, pag. 238)

prin Regulamente

170. Care este modalitatea de stabilire a duratei efective a concediului de odihna

anual, pentru salariatii din administratia publica ? (capitolul III, pag. 238)

prin Hotărâre a Guvernului

171. Care este modalitatea de stabilire a duratei efective a concediului de odihna

anual, pentru salariatii din regiile autonome cu specific deosebit? (capitolul III, pag. 238)

prin Hotărâre a Guvernului

172. Care este modalitatea de stabilire a duratei efective a concediului de odihna

anual, pentru salariatii din unitatile bugetare? (capitolul III, pag. 238)

prin hotărâre a Guvernului

173. Care este durata concediului de odihna pentru magistrati? (capitolul III, pag.238)

35 zile lucrătoare

174. Durata efectiva a concediului de odihna anual va fi proportionala cu: (capitolulIII, pag. 238)

activitatea prestată într-un an calendaristic

175. Care este durata concediului suplimentar atribuit salariatilor din administratia

publica ? (capitolul III, pag. 239)

între 3 şi 10 zile lucrătoare

176. Care este durata concediului suplimentar atribuit salariatilor din regiile

autonome cu specific deosebit ? (capitolul III, pag. 239)

între 3 şi 10 zile lucrătoare

177. Care este durata concediului suplimentar atribuit salariatilor din unitatile

bugetare ? (capitolul III, pag. 239)

între 3 şi 10 zile lucrătoare

178. Care este durata concediului pentru formare profesionala, platit de angajator la

care are dreptul salariatul? (capitolul III, pag. 242)

până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 de ore

179. Care este sporul minim prevazut de legiuitor pentru conditii deosebite de munca,

grele, periculoase sau penibile? (capitolul IV, pag. 244)

10% din salariul de bază

180. Care este sporul minim prevazut de legiuitor pentru pentru conditii nocive de

munca? (capitolul IV, pag. 244)

10%  din salariul minim negociat la nivel de unitate

181. Care este sporul minim prevazut de legiuitor pentru munca prestata in orele

suplimentare? (capitolul IV, pag. 244)

100%  din salariul  de bază

182. Care este sporul minim prevazut de legiuitor pentru munca pe timp de noapte, (

contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 ) ? (capitolul IV, pag.244)

25% pt munca pe timp de noapte

183. Care este termenul de prescriptie a dreptului la actiune in justitie cu privire la

drepturile salariale ? (capitolul IV, pag. 250)

3 ani de la data la care astfel de drepturi erau datorate

184. Care este termenul de prescriptie a dreptului la actiune in justitie cu privire la

daunele rezultate din neexecutarea obligatiilor privind plata salariilor ? (capitolul IV, pag.244)

3 ani

185. De catre cine se intocmeste, potrivit Codului Muncii, la nivelul unitatii,

regulamentul intern? (capitolul V, pag. 256)

de către angajator

186. Care este momentul, potrivit Codului Muncii, la nivelul unitatii, de la care

produce efecte regulamentul? (capitolul V, pag. 256)

din momentul aducerii acestuia la cunoştinţa angajaţilor

187. Cum sunt amenzile disciplinare, potrivit Codului Muncii ? (capitolul V, pag.261)

sunt  INTERZISE  !!!

188. De la ce data produce efecte decizia de sanctionare disciplinara ? (capitolul V,pag. 267)

de la data comunicării

189. In ce termen trebuie comunicata decizia de sanctionare disciplinara? (capitolul pag. 268)

în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la întocmire

190. In ce termen poate fi contestata decizia de sanctionare disciplinara? (capitolul V,pag. 268)

în termen de 30 zile calendaristice de la data comunicării

191. Ce instanta are competenta sa judece plangerea impotriva sanctiunii disciplinare

(in prima instanta) ? (capitolul V, pag. 268)

Tribunalul în raza caruia salariatul îşi are domiciliul

192. Instanta care constata nelegalitatea deciziei de sanctionare disciplinara poate

acorda despagubiri salariatului sanctionat? (capitolul V, pag. 269)

Da, poate acorda despăgubiri atât de ordin material cât si daune morale

193. Ce cale de atac poate folosi partea interesata impotriva sentintei pronuntate de

tribunalul care a solutionat contestatia formulata impotriva sanctiunii disciplinare? (capitolul

V, pag. 269)

RECURS

194. Pe ce principii se intemeiaza raspunderea patrimoniala? (capitolul V, pag. 271)

pe principiile răspunderii  civile contractuale

195. Ce obiect poate avea raspunderea patrimoniala a salariatilor? (capitolul V, pag.271)

poate avea ca obiect atât repararea prejudiciilor materiale, cât şi morale

196. Cum se repara, de regula, prejudicidul produs de salariat? (capitolul V, pag. 272)

prin echivalentul banesc, respectiv prin reţineri di salariu

197. Ce cota din salariu poate fi afectata in cazul raspunderii patrimoniale? (capitolul

V, pag. 272)

cel mult o treime din salariul net (fără a putea depăşi, împreună cu toate celelalte reţineri

pe care le-ar avea cel în cauză, jumătate din salariul respectiv în fiecare lună)

198. Cand are angajatorul obligatia sa-l despagubeasca pe salariat? (capitolul V, pag.273)

în situaţia în care salariatul a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului

în  timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu  sau ţn legătură cu serviciul

199. Ce poate face salariatul, daca angajatorul refuza sa-l despagubeasca ? (capitolul

V, pag. 273)

se poate adresa cu plângere instanţelor judecătoreşti competente

200. Isi poate recupera angajatorul despagubirea platita unui salariat? (capitolul V,pag. 273)

îşi va putea recupera suma aferentă de la salariatul vinovat de producerea pagubei

201. Care este scopul raspunderii patrimoniale a salariatului fata de angajatorul sau?

(capitolul V, pag. 274)

de a apăra patrimoniul angajatorului prin recuperarea pagubei produsă de  salariat,

202. Salariatii raspund de pagubele care se incadreaza in riscul normal al serviciului ?

(capitolul V, pag. 274)

NU

203. Salariatii raspund de pagubele provocate de forta majora? (capitolul V, pag. 274)

NU

204. Pentru a raspunde patrimonial, persoana trebuie sa fie salariatul angajatorului?

(capitolul V, pag. 275)

DA

205. Ce conditie trebuie sa indeplineasca fapta ilicita a salariatului pentru ca acesta sa

raspunda patrimonial? (capitolul V, pag. 275)

să fi produs un prejudiciu material angajatorului

206. Starea de necesitate inlatura raspunderea patrimoniala a salariatului? (capitolul V,

pag. 276)

DA

207. Cazul fortuit inlatura raspunderea patrimoniala a salariatului? (capitolul V, pag.276)

DA

208. Retinerile, cu titlu de daune, cauzate de salariat angajatorului, pot fi efectuate in

temeiul deciziei de imputare ? (capitolul V, pag. 278).

NU

209. Este posibila executarea silita a unui salariat care a pagubit angajatorul? (capitolul

V, pag. 279)

DA, doar în cazul în care salariatul debitor nu mai este încadrat în muncă sau atunci când

după trei ani de reţineri lunare din salariu, prejudiciul nu a fost acoperit.

210. Angajatorul se poate adresa executorului judecatoresc pentru recuperarea

prejudiciului de la salariat? (capitolul V, pag. 280)

DA, dar numai după îndeplinirea  termenului e 3 ani de la data la care s-a efectuat

prima rată de reţineri

211. Ce obligatie are salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata?

(capitolul V, pag. 281)

de a  restitui suma încasată

212. Ce obligatie are salariatul care primeste bunuri necuvenite si nu mai pot fi

restituite in natura angajatorului? (capitolul V, pag. 281)

este obligat să suporte contravaloarea lor

213. Ce reprezinta stipularea in contractul individual de munca a unor clauze contrare

dispozitiilor legale? (capitolul V, pag. 281)

contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 2 000 la 5 000 lei

214. Cum raspunde angajatorul care incalca dispozitiile privind garantarea in plata a

salariului minim brut pe tara? (capitolul V, pag. 281)

cu amendă contravenţională de la 300  la 2 000 lei

215. Cum raspunde angajatorul care primeste la munca persoane fara a incheia un

contract individual de munca? (capitolul V, pag. 281)

cu amendă de la 1.500 la 2.000lei pt fiecare persoană identificată, fără a depăşi valoarea

cumulată  de 100.000 lei

216. Cum raspunde angajatorul care incalca prevederile legale privind acordarea

repausului saptamanal? (capitolul V, pag. 282)

cu amendă de la 1.500 la 3.000 lei

217. Cine poate aplica sanctiuni contraventionale, potrivit Codului Muncii? (capitolul

V, pag. 282)

Inspectorii de muncă

218. Cum va raspunde angajatorul care nu executa hotararea judecatoreasca definitiva

de achitare a drepturilor banesti cuvenite salariatului? (capitolul V, pag. 285)

Penal ? pentru că săvârşeşte o infracţiune

219. Hotararile pronuntate de instanta de fond pot fi executate? (capitolul V, pag. 285)

DA

220. In cazul accidentului de munca, se produce o vatamare violenta a organismului?

(capitolul VI, pag. 288)DA

221. Intoxicatia acuta profesionala poate fi considerata accident de munca? (capitolul

VI, pag. 288)DA

222. Ce durata trebuie sa aiba incapacitatea temporara de munca pentru ca accidentul

sa fie considerat accident de munca? (capitolul VI, pag. 288)

minim 3 zile

223. Daca intoxicatia acuta profesionala, in timpul procesului de munca, provoaca

decesul salariatului, se considera accident de munca? (capitolul VI, pag. 288).DA

224. Accidentul suferit de o persoana aflata in vizita in unitate, poate fi inregistrat ca

accident de munca? (capitolul VI, pag. 288)

DA, dar numai dacă vizita s-a făcut cu permisiunea angajatorului

225. Accidentul suferit de o persoana in timpul unei activitati sportive, in afara tarii, se

inregistreaza ca accident de munca ? (capitolul VI, pag. 288).DA

226. Daca o persoana se accidenteaza ca urmare a unei actiuni de salvare a unei vieti

omenesti, se inregistreaza ca accident de munca? (capitolul VI, pag. 289).DA

227. Accidentul de traseu suferit de salariatul care se deplaseaza de la locul de munca

la domiciliu, poate fi considerat accident de munca? (capitolul VI, pag. 289)

DA, în condiţiile în care deplasarea s-a făcut  în timpul şi pe traseul normal de la domiciliul

lucrătorului la locul de muncă organizat de angajator , şi invers

228. Accidentul suferit de o persoana care urmeaza un curs de calificare, poate fi

considerat accident de munca? (capitolul VI, pag. 290). DA

229. Accidentul determinat de o furtuna, poate fi considerat accident de munca?

(capitolul VI, pag. 290).

DA, în condiţiile în care victima se afla în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea

îndatoririlor de serviciu

230. Cand accidentul de munca este considerat accident colectiv ? (capitolul VI, pag.290)

atunci când sunt accidentaţi cel puţin 3 persoane în acelaşi timp şi din aceeaşi cauză

231. Cine are competenta sa cerceteze evenimentele care au produs incapacitate

temporara de munca? (capitolul VI, pag. 291)

persoanele  autorizate din cadrul persoanei juridice unde s-a produs accidentul (de angajator)

232. Cine are competenta sa cerceteze evenimentele care au produs decesul

salariatului? (capitolul VI, pag. 291)

Inspectoratul Teritorial de Muncă

233. Cine are competenta sa cerceteze evenimentele care au determinat persoane date

disparute? (capitolul VI, pag. 291)

Inspectoratul Teritorial de Muncă

234. Cine are competenta sa cerceteze evenimentele in cazul accidentelor colective

produse de explozii? (capitolul VI, pag. 291)

Inspecţia Muncii

235. Cine are atributia de a coordona activitatea de cercetare, declarare, inregistrare si

evidenta a bolilor profesionale? (capitolul VI, pag. 293)

Autorităţile de sănătate publică teritorială, respectiv a mun.Bucureşti

236. Ce conditie trebuie sa indeplineasca angajatorul pentru a se constitui un comitet

de securitate si sanatate in munca ? (capitolul VI, pag. 302,303)

să aibă min 50 salariaţi.

237. La angajatorii cu un numar redus al salariatilor, cine poate prelua atributiile

comitetului de securitate si sanatate in munca? (capitolul VI, pag. 303)

un responsabil cu sănătatea şi securitatea în muncă

238. Cine are competenta sa stabileasca instantele la care functioneaza sectii pentru

conflictele de munca? (partea a II-a, capitolul II, pag. 317)

Ministerul Justiţiei

239. Care instanta are competenta sa judece cererea unitatii de suspendare a grevei?

(partea a II-a, capitolul II, pag. 318)

Curtea de Apel

240. Care instanta are competenta sa judece cererea unitatii prin care se solicita

incetarea grevei ca fiind nelegala? (partea a II-a, capitolul I, pag. 318)

Tribunalul

241. Care sunt instantele prin intermediul carora se realizeaza justitia? (partea a II-a,

capitolul II, pag. 319, 320)

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  şi celelalte instanţe judecătoreşti

242. Care este compunerea completului in cauzele privind conflictele de munca la

instanta de fond? (partea a II-a, capitolul II, pag. 322)

doi judecători şi doi asistenţi judiciari

243. Care este compunerea completului in cauzele privind conflictele de munca la

instanta de recurs? (partea a II-a, capitolul II, pag. 322)

trei judecători

244. Care sunt fazele in solutionarea unui litigiu de munca? (partea a II-a, capitolul III,

pag. 327). 1) faza judecăţii propriu zise (cognitio)

2) faza executării silite a hotărârii judecătoreşti (executio)

245. Cand se incheie faza judecatii propriu-zise a unui litigiu de munca? (partea a II-a,

capitolul III, pag. 327)

se încheie cu pronunţarea unei hotărâri irevocabile

246. De cine este reprezentat statul in proces? (partea a II-a, capitolul III, pag. 333)

de către  Ministerul Finanţelor

247. Cine reprezinta in justitie un oras? (partea a II-a, capitolul III, pag. 334)

Primarul

248. Daca o unitate nu are personalitate juridica, poate fi parte a litigiului de munca?

(partea a II-a, capitolul III, pag. 336)

NU!  ( doar dacă dispune de împuternicire de reprezentare pt a încheia contracte individuale de muncă)

249. Cui revine dreptul de a exercita controlul asupra modului de indeplinire a

sarcinilor de serviciu?angajatorului

250. Poate paratul initial sa devina si reclamant in acelasi proces? (partea a II-a,

capitolul III, pag. 345)

DA,  prin cerere  Reconvenţională

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *