Forumul studentilor din Universitatea Spiru Haret. Facultatea de Management Financiar Contabil. Grile rezolvate la materia Sociologie Manageriala

Grile rezolvate la SOCIOLOGIE MANAGERIALA – semestrul II

TESTUL 1

21-5
Intrebarea nr. 2 10 din 10 puncte
Care din urmatoarele afirmatii definesc managementul:

A. managementul este o activitate ce are rolul de a asigura unitatea si coordonarea tuturor activitatilorumane desfasurate in cadrul unei organizatii;
B. managementul reprezinta atat o practica, un proces concret de rationalizare si eficientizare a muncii, cat si o arta, calitate obtinuta in urma evolutiei sale istorice;
C. pe baza acumularii experientei, a formularii unor principii si legi specifice, a dezvoltarii unor metode, tehnici si proceduri proprii de investigare si actiune, managementul a devenit o veritabila stiinta.

Raspunsul selectat: A+B+C

87-3
Intrebarea nr. 7 10 din 10 puncte
In cazul deciziilor in conditii de risc, gradul de certitudine este:
A. foarte mic
B. aproape nul
C. nul

Raspunsul selectat: C

3-2
Intrebarea nr. 9 10 din 10 puncte
Din definitiile organizatiei acceptate in mod unanim, se degaja o serie de dimensiuni, implicatii fundamentale:

A. obiectivele comune membrilor unei organizatii trebuie sa fie cunoscute de catre toti membrii organizatiei dar nu si acceptate in mod unanim;
B. scopurile individuale nu trebuie sa corespunda in mod obligatoriu cu scopurile organizatiei;
C. interactiunea dintre membrii unei organizatii este un proces fundamental, de a carui calitate depinde succesul sau esecul organizatiei;
D. interactiunea dintre membrii organizatiei nu depinde de tipul specific de organizatie, de marimea sau modul sau de structurare;
E. interactiunea dintre oameni se realizeaza in cadrul unei structuri organizationale specifice, care asigura atingerea obiectivelor organizationale propuse.

Raspunsul selectat: B+C+E

33-1
Intrebarea nr. 1 10 din 10 puncte
A doua teorie ce priveste natura omului organizational este âa‚¬Å¾modelul de om socialâa‚¬Â, ce si-a gasit esenta in sfera motivatiei, si anume:

A. omul raspunde pozitiv la cerintele organizatiei numai in masura in care aceasta ii satisface nevoile sale sociale, de relationare cu ceilalti;
B. ca rezultat al specializarii muncii, sensul acesteia poate fi gasit, nu in activitatea productiva, ci in relatiile sociale.

Raspunsul selectat: A+B

TESTUL 2

2-3
Intrebarea nr. 11 10 din 10 puncte
Organizatia poate fi definita astfel:

A. o asociere de indivizi, care nu au neaparat scopuri comune, dar care, in anumite contexte, ajung sa interactioneze unii cu altii;
B. un sistem structurat de interactiune a oamenilor, in scopul realizarii unor obiective comune;
C. realitati sociale neutre, independente de conceptiile oamenilor;
D. constructii socio-umane, cu particularitatile proprii unei realitati socioculturale.

Raspunsul selectat: B+D

5-4
Intrebarea nr. 8 10 din 10 puncte
Organizatiile formale se caracterizeaza prin:
A. relatii spontane, nedefinite, flexibile;
B. canale de informare stricte, bine formate si definite;
C. pozitii si roluri specifice fiecarui membru al organizatiei.
Raspunsul selectat: B+C

6-1
Intrebarea nr. 8 10 din 10 puncte
Organizatiile informale se caracterizeaza prin:
A. scopuri organizationale slab definite;
B. norme si reguli acceptate in mod spontan, neimpuse;
C. relatii de autoritate, relatii de putere si responsabilitati clar definite.
Raspunsul selectat: A+B

7-2
Question 15 text Intrebarea nr. 15 10 din 10 puncte
Correct
Grupurile primare, spre deosebire de cele secundare, presupun:

A. relatii directe, personale, spontane;
B. o mare implicare emotionala.
Question 15 answers
Raspunsul selectat: Correct A+B

8-2
Intrebarea nr. 4 10 din 10 puncte
In evolutia istorica a teoriilor despre organizatii se pot identifica mai multe etape:

A. organizatiile privite ca sisteme rationale si inchise;
B. organizatiile privite ca sisteme naturale si inchise;
C. organizatiile privite ca sisteme rationale si deschise;
D. organizatiile privite ca sisteme naturale si deschise.

Raspunsul selectat: A+B+C+D

27-2
Intrebarea nr. 3 10 din 10 puncte
Controlul, ca functie a managementului, se realizeaza prin:

A. verificarea modului de desfasurare a activitatilor, in functie de anumiti parametri;
B. virificarea performantelor realizate de organizatir in comparatie cu obiectivele prevazute;
C. sesizarea abaterilor de la parametrii stabiliti;
D. stabilirea masurilor corective necesare realizarii obiectivelor propuse.

Raspunsul selectat: A+B+C+D

29-1
Intrebarea nr. 9 10 din 10 puncte
Structura organizatorica a unei firme, caracterizata de ansamblul persoanelor si compartimentelor de munca, a posturilor si legaturilor dintre acestea, este influentata de o serie de factori, cum ar fi:

A. factori economici;
B. factori tehnologici;
C. resursele umane;
D. mediul inconjurator;
E. varsta organizatiei.

Raspunsul selectat: A+B+C+D+E

30-4
Intrebarea nr. 5 10 din 10 puncte
Studierea comportamentului oamenilor in cadrul organizatiilor are drept scop:

A. simpla radiografiere si masurare a atitudinii oamenilor;
B. anticiparea comportamentelor;
C. explicarea comportamentelor si atitudinilor;
D. determinarea comportamentului, in directia dorita de organizatie, in conformitate cu scopurile si obiectivele acesteia.

Raspunsul selectat: B+C+D

45-3
Intrebarea nr. 13 10 din 10 puncte
In functie de influenta motivatiei asupra marimii satisfactiilor personalului, se cunosc doua tipuri de motivatii:

A. motivatia moral-spirituala;
B. motivatia pozitiva;
C. motivatia negativa.

Raspunsul selectat: B+C

50-1
Intrebarea nr. 5 10 din 10 puncte
Motivatia de natura afectiva se refera la:
A. satisfacerea nevoii de apreciere;
B. satisfacerea nevoii de a se simti bine la locul de munca;
C. nevoia individului de a fi simpatizat de colegi.
Raspunsul selectat: A+B+C

51-2
5. Intrebarea nr. 1 10 din 10 puncte
Stilul de conducere, vazut ca un mod specific in care un lider (manager) gandeste si actioneaza, este rezultanta unor factori, care pot fi grupati in urmatoarele categorii:

A. factori ce tin de particularitatile persoanei care exercita activitatea de conducere: personalitate, pregatire profesionala, experienta etc.;
B. factori ce tin de particularitatile muncii: organizarea tehnologica a muncii, diviziunea muncii etc.;
C. factori ce tin de particularitatile mediului social in care se desfasoara activitatea de management: tipul firmei, cultura, sistemul informational, mediul socio-economic si politic etc.

Raspunsul selectat: A+B+C

TESTUL 3

55-1
Intrebarea nr. 1 10 din 10 puncte
Stilul de conducere influenteaza organizatia in care este practicat, in multiple
directii:
A. nivelul productivitatii muncii;
B. relatiile din cadrul grupurilor de munca;
C. atitudinea oamenilor fata de munca;
D. coeziunea si comportamentele oamenilor.
Raspunsul selectat: A+B+C+D

60-1
Intrebarea nr. 6 10 din 10 puncte
Cititi afirmatiile urmatoare si precizati care din ele este adevarata:

A. orientarea intraorganizationala se refera la preocuparea pentru interesele, asteptarile si comportamentele salariatilor;
B. orientarea extraorganizationala se refera la deschiderea organizatiei catre noii veniti;
C. orientarea pragmatica reprezinta subordonarea intregului comportament organizational pentru obtinerea performantelor;
D. orientarea normativa presupune respectarea procedurilor de munca.

Raspunsul selectat: A+C+D

64-1
Question 6 text Intrebarea nr. 6 10 din 10 puncte
Correct
Comunicarea formala, spre deosebire de cea informala, este caracterizata prin:

A. este precizata riguros;
B. se desfasoara prin intermediul unor reglementari sau acte normative;
C. se stabileste spontan, neoficial.
Question 6 answers
Raspunsul selectat: Correct A+B

72-4
Intrebarea nr. 14 10 din 10 puncte
Schimbarea, ca proces necesar si inevitabil oricarei organizatii, este determinata atat de factori externi organizatiei, cum ar fi progresul tehnic si tehnologia, mediul social si politic etc., cat si de factori interni, printre care :

A. strategia organizatiei;
B. stilul managerial;
C. cultura organizationala;
D. concurenta;
E. piata;
F. atitudinea salariatilor.

Raspunsul selectat: A+B+C+F

89-4
Intrebarea nr. 4 10 din 10 puncte
Modelul clasic al comunicarii a fost elaborat de catre:
A. Wiener
B. Weaver
C. Shein
D. Shannon
Raspunsul selectat: B+D

91-4
Intrebarea nr. 4 10 din 10 puncte
Spre deosebire de Taylor, pentru Fayol apectul central al comunicarii organizationale il constituie:
A. comunicarea ierarhica
B. comunicarea ascendenta
C. comunicarea orizontala
D. comunicarea intre linii ierarhice diferite

Raspunsul selectat: C+D

92-4
Question 7 text Intrebarea nr. 7 10 din 10 puncte
Correct
In cadrul comunicarii ascendente:
A. partile aflate in comunicare detin acelasi statut
B. partile aflate in comunicare detin statute diferite
C. transmiterea informatiilor se face spre nivelurile ierarhice superioare
D. transmiterea informatiilor se face spre nivelurile ierarhice superioare
Question 7 answers
Raspunsul selectat: Correct B+C

93-1
Question 8 text Intrebarea nr. 8 10 din 10 puncte
Correct
Spre deosebire de comunicarea descendenta, comunicarea ascendenta:
A. are o frecventa mai redusa
B. are o frecventa mai mare
C. este specifica stilului de conducere autoritar
D. este specifica stilului de conducere democratic
Question 8 answers
Raspunsul selectat: Correct A+C

94-4
Intrebarea nr. 7 10 din 10 puncte
Specific comunicarii orizontale este:
A. comunicarea de la egal la egal
B. comunicarea de la sef la subordonat
C. comunicarea interdepartamentala
D. comunicarea intradepartamentala
E. comunicarea la acelasi nivel ierarhic

Raspunsul selectat: A+C+D+E

95-5
Intrebarea nr. 2 10 din 10 puncte
Indicatorii comunicarii nonverbale sunt:
A. spatiul fizic
B. expresiile faciale
C. timpul
D. distanta personala
E. distanta sociala

Raspunsul selectat: A+B+C+D+E

98-5
Intrebarea nr. 12 10 din 10 puncte
Filtrajul informatiilor apare mai frecvent in:
A. comunicarea descendenta
B. comunicarea ascendenta
C. comunicarea oblica
D. comunicarea de jos in sus

Raspunsul selectat: B+D

100-2
Intrebarea nr. 2 10 din 10 puncte
Tehnicile de ameliorare a comunicarii organizationale sunt:
A. feedback-ul la 180 de grade
B. feedback-ul la 360 de grade
C. instruirea echipei manageriale
D. sociometria

Raspunsul selectat: B+C

TESTUL 4

37-5
Intrebarea nr. 10 10 din 10 puncte
Indiferent de continutul concret al motivatiei, aceasta indeplineste mai multe roluri:
A. rolul managerial, care indica impactul motivatiei asupra functionalitatii ansamblului managerial al organizatiei, asupra deciziilor si sistemului informational;
B. rolul organizational, care se refera la impactul motivatiei asupra functionarii organizatiei, succesul si eficienta lor;
C. rolul individual, ce are in vedere satisfactia sau insatisfactia membrilor organizatiei;
D. rolul economic, ce vizeaza conditionarea indirecta a performantelor economice de catre motivatie;
E. rolul social, care se refera la influenta motivatiei asupra climatului psihosocial si asupra relatiilor din cadrul grupurilor de munca.

Raspunsul selectat: A+B+C+D+E

41-1
Intrebarea nr. 13 10 din 10 puncte
In piramida nevoilor a lui Maslow, nevoile umane sunt ierarhizate astfel (pornind de la baza spre varful piramidei):

A. nevoi fiziologice, de securitate, sociale, de stima si de autoactualizare;
B. nevoi de securitate, fiziologice, de stima, sociale si de autoactualizare;
C. nevoi de securitate, fiziologice, sociale, de stima si de autoactualizare.

Raspunsul selectat: A

43-3 Intrebarea nr. 9 10 din 10 puncte
Intre teoriile de proces, care au la baza motivatia organizationala, se inscrie teoria factorilor duali, elaborata de Herzberg si care evidentiaza o serie de factori ce influenteaza sentimentele angajatului fata de munca sa:

A. factori igienici;
B. factori motivatori;
C. factori sociali;
D. factori economici.
Raspunsul selectat: A+B
96-2 Intrebarea nr. 2 10 din 10 puncte
Retelele de comunicare:
A. includ canalele de comunicare virtuale
B. includ canalele de comunicare reale
C. arata cine cu cine comunica efectiv
D. arata cine cu cine poate comunica
Raspunsul selectat: A+D
47-4 Intrebarea nr. 8 10 din 10 puncte
Motivatia de natura moral-sirituala include:

A. gratificatiile;
B. laudele;
C. multumirile;
D. criticile;
E. medaliile;
F. mustrarile.
Raspunsul selectat: B+C+D+E+F
11-3 Intrebarea nr. 7 10 din 10 puncte
Managementul stiintific poate fi sintetizat printr-o serie de principii, dintre care enumeram:

A. aplicarea unor metode traditionale, bazate pe experienta;
B. diviziunea muncii fizice si intelectuale;
C. amplificarea continutului economic al muncii cadrelor tehnice;
D. nu exista delimitare stricta intre functiile de conducere si cele de executie;
E. selectarea salariatilor pe baza unor metode rudimentare, nefundamentate stiintific;
F. evidenta stricta a timpului de munca si normarea muncii.

Raspunsul selectat: B+C+F
88-5 Intrebarea nr. 10 10 din 10 puncte
Comunicarea presupune transmiterea (schimbul) de :
A. informatii
B. semne
C. simboluri
D. semnificatii

Raspunsul selectat: A+B+C+D
36-4 Intrebarea nr. 13 10 din 10 puncte
Procesul de motivare a oamenilor in munca, componenta majora in cadrul organizatiilor, consta in:

A. planificarea si organizarea activitatilor pe care le desfasoara fiecare individ intr-o organizatie;
B. corelarea necesitatilor si intereselor oamenilor din cadrul unei organizatii cu realizarea obiectivelor si sarcinilor in acea organizatie;
C. controlul tuturor activitatilor desfasurate intr-o organizatie.

Raspunsul selectat: B
46-2 Intrebarea nr. 2 10 din 10 puncte
Intre motivatiile de natura economica se numara:

A. salariile;
B. primele;
C. penalizarile;
D.amenzile;
E. autoturismele de serviciu;
F. criticile.

Raspunsul selectat: A+B+C+D+E
68-4 Intrebarea nr. 15 10 din 10 puncte
Prin integrare profesionala se intelege:

A. o dimensiune esentiala a socializarii;
B. asimilarea si transmiterea reciproca a unor valori culturale, norme de conduita, modele de viata cu scopul de a creste gradul de eficienta si de coeziune sociala a grupurilor;
C. un lant de interactiuni ce vizeaza atingerea unui obiectiv comun.

Raspunsul selectat: A+B
Si se pare k la 53 nu s-a validat 1.Iata dovada
Intrebarea nr. 13 0 din 10 puncte
Stilul de conducere autoritar se caracterizeaza prin aceea ca:

A. liderul (managerul0 refuza orice sugestie din partea subalternilor;
B. centralizarea autoritatii, cu accent pe autoritatea formala;
C. liderul (managerul) ia deciziile, subalternii executa;
D. comunicare descendenta;
E. climat de munca favorabil, motivare pozitiva.

Raspunsul selectat: A+B+C+D
17-1 Intrebarea nr. 9 10 din 10 puncte
Ca reprezentant al Scolii relatiilor umane, Douglas McGregor a definit mai multe conceptii manageriale cu privire la natura umana:

A. teoria X;
B. teoria Y;
C. teoria Z.

Raspunsul selectat: A+B

TESTUL 5

Intrebarea nr. 4
10 din 10 puncte

Stilul de conducere autoritar se caracterizeaza prin aceea ca:

A. liderul (managerul0 refuza orice sugestie din partea subalternilor;
B. centralizarea autoritatii, cu accent pe autoritatea formala;
C. liderul (managerul) ia deciziile, subalternii executa;
D. comunicare descendenta;
E. climat de munca favorabil, motivare pozitiva.

Raspunsul selectat: A+B+C+D+E

Vizualizare test: sem2_mng_1_socmng
Prenume si nume CONSTANTA C LUNGU (TOMA)
Data si ora: 14.06.2008 13:57
Denumirea: sem2_mng_1_socmng
Starea: Completat
Rezultatul: 150 din 150 puncte
Test terminat in: 0 ore, 7 minute si 51 secunde din 0 ore si 15 minute alocate.
Instructiuni:

Intrebarea nr. 1
Intr 32 grila, rasp 3: 10 din 10 puncte

Referitor la natura omului organizational, s-au elaborat diverse teorii cu privire la evolutia sa, prima fiind âa‚¬Å¾modelul de om economic-rationalâa‚¬Â, care considera ca fiecare om isi calculeaza actiunile sale in functie de satisfactia pe care acestea i-o aduc, model ce implica urmatoarele presupozitii:

A. omul este motivat de stimulente economice si va actiona astfel incat sa obtina castigul economic maxim;
B. omul este motivat de nevoi sociale, de relatiile cu ceilalti;
C. omul este un agent pasiv, care poate fi manipulat, motivat si controlat de organizatie;
D. sentimentele sunt, in esenta, irationale si oamenii tind sa elimine influenta lor.

Raspunsul selectat: A+C+D

Intrebarea nr. 2
Intr 57 grila, rasp 2: 10 din 10 puncte

Modul de manifestare si eficacitatea leadership-ului sunt rezultatul mai multor factori:

A. caracteristicile native ale leaderului (inteligenta, charisma, ambitie, hotarare etc.);
B. pregatirea generala, de specialitate si manageriala a leaderului;
C. situatia in care se plaseaza liderul, in special cea organizationala.

Raspunsul selectat: A+B+C

Intrebarea nr. 3
Intr 85 grila, rasp 2: 10 din 10 puncte

In procesul decizional, punerea in evidenta a aspectelor cantitative si calitative a informatiilor se realizeaza in etapa de:
A. identificare si definire a problemei
B. documentare, selectare si prelucrare
C. stabilire a criteriilor si obiectivelor ecizionale
D. evaluare a rezultatelor

Raspunsul selectat: B

Intrebarea nr. 4
Intr 71 grila, rasp 1: 10 din 10 puncte

In randul metodelor de negociere se numara:

A. compromisul;
B. concilierea;
C. arbitrajul;
D. persuasiunea;
E. autoritatea.

Raspunsul selectat: A+B+C

Intrebarea nr. 5
Intr 70 grila, rasp 2: 10 din 10 puncte

Printre modalitatile de atenuare si/sau eliminare a conflictului amintim:

A. metodele analitice, utile in special in cazul conflictelor intra si interindividuale;
B. metode de negociere, in cazul conflictelor intra si intergrupale, conflicte colective;
C. metode profilactice, prin care se tin sub control sursele tensionale, cu scopul de a le dezamorsa in timp util si a impiedica evolutia lor catre conflict.

Raspunsul selectat: A+B+C

Intrebarea nr. 6
Intr 2 grila, rasp 3: 10 din 10 puncte

Organizatia poate fi definita astfel:

A. o asociere de indivizi, care nu au neaparat scopuri comune, dar care, in anumite contexte, ajung sa interactioneze unii cu altii;
B. un sistem structurat de interactiune a oamenilor, in scopul realizarii unor obiective comune;
C. realitati sociale neutre, independente de conceptiile oamenilor;
D. constructii socio-umane, cu particularitatile proprii unei realitati socioculturale.

Raspunsul selectat: B+D

Intrebarea nr. 7
Intr 5 grila, rasp 4: 10 din 10 puncte

Organizatiile formale se caracterizeaza prin:

A. relatii spontane, nedefinite, flexibile;
B. canale de informare stricte, bine formate si definite;
C. pozitii si roluri specifice fiecarui membru al organizatiei.

Raspunsul selectat: B+C

Intrebarea nr. 8
Intr 44 grila, rasp 1: 10 din 10 puncte

Din multitudinea de teorii asupra motivatiei, rezulta cateva variabile implicate in conceperea si exercitarea motivarii:

A. variabile individuale, care reflecta caracteristicile fiecarui angajat;
B. variabile organizationale, care reflecta o serie de elemente, fenomene si procese din cadrul organizatiei (climat, cultura, comunicare) care influenteaza motivatia;
C. variabile contextuale, care incorporeaza elemente din mediul exterior ce influenteaza procesele motivationale.

Raspunsul selectat: A+B+C

Intrebarea nr. 9
Intr 35 grila, rasp 1: 10 din 10 puncte

Cel mai nou model privind natura omului organizational este âa‚¬Å¾modelul de om complexâa‚¬Â, bazat pe urmatoarele presupozitii:

A. omul manifesta o mare varietate de motivatii, ce se pot combina in variate configuratii, rezultand un om complex;
B. omul este capabil sa invete noi motive in cadrul experientei sale grupale;
C. performantele si satisfactia in munca depind atat de factori personali, cat si de factori organizationali.

Raspunsul selectat: A+B+C

Intrebarea nr. 10
Intr 20 grila, rasp 1: 10 din 10 puncte

In perioada contemporana, in cadrul abordarii organizatiilor ca sisteme naturale si deschise, se distinge teoria analizei institutionale, in viziunea careia:

A. organizatia este un produs al culturii simbolice dominante, adica functioneaza intr-o cultura data, avand institutii reprezentative;
B. organizatia este un sistem cu propria cultura, care contribuie la dezvoltarea culturii mediului institutional.

Raspunsul selectat: A+B

Intrebarea nr. 11
Intr 74 grila, rasp 5: 10 din 10 puncte

In procesul de elaborare a deciziei este utilizata o gama larga de metode si tehnici de analiza si de luare a deciziei, cum ar fi:

A. metodele traditionale;
B. metodele comparative;
C. metodele de optimizare.

Raspunsul selectat: A+B+C

Intrebarea nr. 12
Intr 15 grila, rasp 4: 10 din 10 puncte

Principalele elemente ale organizarii birocratice, ca forma âa‚¬Å¾ideal-tipicaâa‚¬Â de organizare, sunt:

A. specializarea si diviziunea clara a muncii;
B. ierarhia autoritatii;
C. toate actele administrative si deciziile sunt emise numai in scris si pastrate intr-o arhiva;
D. managerii stabilesc reguli si proceduri ferme, impersonale, care se aplica in mod diferit angajatilor;
E. ahgajatii sunt selectati pe baza unor calificari tehnice, pregatire si experienta, prin concurs.

Raspunsul selectat: A+B+C+E

Intrebarea nr. 13
Intr 8 grila, rasp 2: 10 din 10 puncte

In evolutia istorica a teoriilor despre organizatii se pot identifica mai multe etape:

A. organizatiile privite ca sisteme rationale si inchise;
B. organizatiile privite ca sisteme naturale si inchise;
C. organizatiile privite ca sisteme rationale si deschise;
D. organizatiile privite ca sisteme naturale si deschise.

Raspunsul selectat: A+B+C+D

Intrebarea nr. 14
Intr 95 grila, rasp 5: 10 din 10 puncte

Indicatorii comunicarii nonverbale sunt:
A. spatiul fizic
B. expresiile faciale
C. timpul
D. distanta personala
E. distanta sociala

Raspunsul selectat: A+B+C+D+E

Intrebarea nr. 15
Intr 80 grila, rasp 3: 10 din 10 puncte

Distinctia intre atitudine si strategie in cadrul stilului de conducere implica distinctia intre:
A. nivelul rezolutiv si cel activ
B. nivelul atitudinal si rezolutiv
C. nivelul instrumental si atitudinal
D. nivelul orientativ si instrumental

Raspunsul selectat: B+C+D

TESTUL 6

Intrebarea nr. 1 10 din 10 puncte
In functie de influenta motivatiei asupra marimii satisfactiilor personalului, se cunosc doua tipuri de motivatii:

A. motivatia moral-spirituala;
B. motivatia pozitiva;
C. motivatia negativa.

Raspunsul selectat: B+C

Intrebarea nr. 2 10 din 10 puncte
Previziunea este una din functiile manageriale si are drept scop:

A.elaborarea unor orientari privind desfasurarea activitatilor viitoare;
B.stabilirea misiunii, a obiectivelor si a strategiilor;
C. delegarea autoritatii pe diferite niveluri ierarhice ale organizatiei;
D. stabilirea resurselor si mijloacelor necesare realizarii activitatilor organizatiei.

Raspunsul selectat: A+B+D

Intrebarea nr. 3 10 din 10 puncte
Modelul clasic al comunicarii a fost elaborat de catre:
A. Wiener
B. Weaver
C. Shein
D. Shannon

Raspunsul selectat: B+D

Intrebarea nr. 4 10 din 10 puncte
In cazul deciziilor in conditii de risc, gradul de certitudine este:
A. foarte mic
B. aproape nul
C. nul

Raspunsul selectat: C

Intrebarea nr. 5 10 din 10 puncte
Motivatia de natura afectiva se refera la:

A. satisfacerea nevoii de apreciere;
B. satisfacerea nevoii de a se simti bine la locul de munca;
C. nevoia individului de a fi simpatizat de colegi.

Raspunsul selectat: A+B+C

Intrebarea nr. 6 10 din 10 puncte
Structurile de comunicare pot fi:
A. eterogene
B. omogene
C. descentralizate
D. centralizate
E. intermediare

Raspunsul selectat: B+D+E

Intrebarea nr. 7 10 din 10 puncte
In functie de natura factorilor care influenteaza motivatia, teoriile motivationale pot fi impartite in:

A. teorii situationale, bazate pe motivatii contextuale;
B. teorii de continut, care pun accentul pe motivatia interioara, individuala;
C. teorii de proces, ce se focalizeaza pe motivatia organizationala.

Raspunsul selectat: B+C

Intrebarea nr. 8 10 din 10 puncte
Retelele de comunicare:
A. includ canalele de comunicare virtuale
B. includ canalele de comunicare reale
C. arata cine cu cine comunica efectiv
D. arata cine cu cine poate comunica

Raspunsul selectat: A+D

Intrebarea nr. 9 10 din 10 puncte
Care din urmatoarele afirmatii este adevarata:

A. comunicarea interpersonala se realizeaza intre diferite grupuri ale organizatiei;
B. comunicarea interpersonala se realizeaza intre diferiti indivizi;
C. comunicarea organizationala se realizeaza intre diferite subdiviziuni, compartimente ale organizatiei.

Raspunsul selectat: B+C

Intrebarea nr. 10 10 din 10 puncte
Managementul stiintific poate fi sintetizat printr-o serie de principii, dintre care enumeram:

A. aplicarea unor metode traditionale, bazate pe experienta;
B. diviziunea muncii fizice si intelectuale;
C. amplificarea continutului economic al muncii cadrelor tehnice;
D. nu exista delimitare stricta intre functiile de conducere si cele de executie;
E. selectarea salariatilor pe baza unor metode rudimentare, nefundamentate stiintific;
F. evidenta stricta a timpului de munca si normarea muncii.

Raspunsul selectat: B+C+F

Intrebarea nr. 11 10 din 10 puncte
Din perspectiva psihosociala, stilul de conducere include:
A. comportamentul liderului
B. trasaturile de personalitate ale liderului
C. particularitatile muncii
D. tipul de organizatie

Raspunsul selectat: A+B

Intrebarea nr. 12 10 din 10 puncte
Max Weber, creatorul teoriei birocratiei, a descris cateva tipuri de organizatii, pritre care:

A. organizatiile centrate pe lider, charismatice;
B. organizatia traditionala, patriarhala;
C. organizatia birocratica, rational-legala;
D. organizatiile moderne, complexe.

Raspunsul selectat: A+B+C

Intrebarea nr. 13 10 din 10 puncte
In cadrul comunicarii ascendente:
A. partile aflate in comunicare detin acelasi statut
B. partile aflate in comunicare detin statute diferite
C. transmiterea informatiilor se face spre nivelurile ierarhice superioare
D. transmiterea informatiilor se face spre nivelurile ierarhice superioare

Raspunsul selectat: B+C

Intrebarea nr. 14 10 din 10 puncte
Abordarea organizatiilor ca sisteme rationale si deschise s-a impus prin schimbarea modului de raportare la organizatii, in sensul ca:

A. s-au luat in considerare relatiile ce se stabilesc intre organizatii si mediu, influenta acestuia din urma;
B. s-a analizat dinamica si eficienta organizatiilor.

Raspunsul selectat: A+B

Intrebarea nr. 15 10 din 10 puncte
Intre motivatiile de natura cognitiva se numara:

A. satisfacerea nevoilor de a fi informat;
B. satisfacerea nevoilor de a invata;
C. satisfacerea nevoilor de a crea, a inova;
D. satisfacerea nevoilor de prestigiu.

Raspunsul selectat: A+B+C

TESTUL 7

Intrebarea nr. 1 10 din 10 puncte
Cultura organizionala prezinta o serie de dimensiuni, prezentate pereche, cum ar fi: orientarea spre proces in raport cu orientarea spre rezultate, orientarea spre salariati in raport cu orientarea spre munca, si care se refera la:

A. orientarea spre activitatile de realizat si mijloacele utilizate, in raport cu orientarea pe anumite obiective;
B. o atmosfera si atitudine destinsa fata de organizatie si munca, in raport cu respectul fata de organizatie si modul de a munci;
C. preocuparea pentru problemele personale ale salariatilor, in raport cu preocuparea exclusiva pe activitatea profesionala a salariatilor.
Raspunsul selectat: A+C

Intrebarea nr. 2 10 din 10 puncte
Care din urmatoarele afirmatii este adevarata:

A. motivatia intrinseca, interna, consta in determinarea salariatului sa actioneze in cadrul firmei, obtinand astfel satisfactii ce tin de personalitatea sa;
B. motivatia extrinseca, externa, consta in determinarea salariatului de a obtine rezultate care vor genera din partea organizatiei anumite reactii, ce ii vor produce satisfactii.
Raspunsul selectat: A+B

Intrebarea nr. 3 10 din 10 puncte
Deciziile de grup sunt indicate in cazul:
A. problemelor structurate
B. problemelor nestructurate
C. problemelor algoritmice
D. problemelor euristice
Raspunsul selectat: B+D

Intrebarea nr. 4 10 din 10 puncte
In procesul decizional, punerea in evidenta a aspectelor cantitative si calitative a informatiilor se realizeaza in etapa de:
A. identificare si definire a problemei
B. documentare, selectare si prelucrare
C. stabilire a criteriilor si obiectivelor ecizionale
D. evaluare a rezultatelor
Raspunsul selectat: B

Intrebarea nr. 5 10 din 10 puncte
Controlul, ca functie a managementului, se realizeaza prin:

A. verificarea modului de desfasurare a activitatilor, in functie de anumiti parametri;
B. virificarea performantelor realizate de organizatir in comparatie cu obiectivele prevazute;
C. sesizarea abaterilor de la parametrii stabiliti;
D. stabilirea masurilor corective necesare realizarii obiectivelor propuse.
Raspunsul selectat: A+B+C+D

Intrebarea nr. 6 10 din 10 puncte
A doua teorie ce priveste natura omului organizational este âa‚¬Å¾modelul de om socialâa‚¬Â, ce si-a gasit esenta in sfera motivatiei, si anume:

A. omul raspunde pozitiv la cerintele organizatiei numai in masura in care aceasta ii satisface nevoile sale sociale, de relationare cu ceilalti;
B. ca rezultat al specializarii muncii, sensul acesteia poate fi gasit, nu in activitatea productiva, ci in relatiile sociale.
Raspunsul selectat: A+B

Intrebarea nr. 7 10 din 10 puncte
Prin integrare profesionala se intelege:

A. o dimensiune esentiala a socializarii;
B. asimilarea si transmiterea reciproca a unor valori culturale, norme de conduita, modele de viata cu scopul de a creste gradul de eficienta si de coeziune sociala a grupurilor;
C. un lant de interactiuni ce vizeaza atingerea unui obiectiv comun.
Raspunsul selectat: A+B

Intrebarea nr. 8 10 din 10 puncte
Intre notiunile de âa‚¬Å“leadersipâa‚¬Â si âa‚¬Å“managementâa‚¬Â exista relatii de:
A. similaritate
B. opozitie
C. coincidenta partiala
D. contingenta
Raspunsul selectat: C

Intrebarea nr. 9 10 din 10 puncte
Structura organizatorica a unei firme, caracterizata de ansamblul persoanelor si compartimentelor de munca, a posturilor si legaturilor dintre acestea, este influentata de o serie de factori, cum ar fi:

A. factori economici;
B. factori tehnologici;
C. resursele umane;
D. mediul inconjurator;
E. varsta organizatiei.
Raspunsul selectat: A+B+C+D+E

Intrebarea nr. 10 10 din 10 puncte
Retelele de comunicare:
A. includ canalele de comunicare virtuale
B. includ canalele de comunicare reale
C. arata cine cu cine comunica efectiv
D. arata cine cu cine poate comunica
Raspunsul selectat: A+D

Intrebarea nr. 11 10 din 10 puncte
Modelul clasic al comunicarii a fost elaborat de catre:
A. Wiener
B. Weaver
C. Shein
D. Shannon
Raspunsul selectat: B+D

Intrebarea nr. 12 10 din 10 puncte
Coordonarea si antrenarea reprezinta o alta functie importanta a managementului, prin care se realizeaza:

A. orientarea personalului in scopul atingerii obiectivelor organizationale propuse;
B. armonizarea intereselor si necesitatilor individuale cu cele organizationale;
C. evaluarea activitatilor si rezultatelor organizatiei;
D. motivarea oamenilor.
Raspunsul selectat: A+B+D

Intrebarea nr. 13 10 din 10 puncte
Organizatia poate fi definita astfel:

A. o asociere de indivizi, care nu au neaparat scopuri comune, dar care, in anumite contexte, ajung sa interactioneze unii cu altii;
B. un sistem structurat de interactiune a oamenilor, in scopul realizarii unor obiective comune;
C. realitati sociale neutre, independente de conceptiile oamenilor;
D. constructii socio-umane, cu particularitatile proprii unei realitati socioculturale.
Raspunsul selectat: B+D

Intrebarea nr. 14 10 din 10 puncte
Ratiunea aparitiei si existentei organizatiilor se poate explica:

A. prin capacitatea lor de a realiza mult mai rapid si eficient obiectivele individuale ale oamenilor;
B. prin capacitatea lor de a raspunde unor nevoi umane fundamentale, datorate naturii sociale a oamenilor.

Raspunsul selectat: A+B

Intrebarea nr. 15 10 din 10 puncte
Abordarea organizatiilor ca sisteme naturale si inchise se caracterizeaza prin:

A. considerarea organizatiilor ca organisme sau colectivitati sociale, vii;
B. considerarea comportamentului social in organizatii, membrii acesteia nefiind elemente pasive;
C. analiza structurilor informale si a influentei acestora asupra structurilor formale.
Raspunsul selectat: A+B+C

TESTUL 8

Intrebarea nr. 1
10 din 10 puncte

Coordonarea si antrenarea reprezinta o alta functie importanta a managementului, prin care se realizeaza:

A. orientarea personalului in scopul atingerii obiectivelor organizationale propuse;
B. armonizarea intereselor si necesitatilor individuale cu cele organizationale;
C. evaluarea activitatilor si rezultatelor organizatiei;
D. motivarea oamenilor.

Raspunsul selectat: A+B+D

Intrebarea nr. 2
10 din 10 puncte

Organizarea, ca functie manageriala, consta in:

A. stabilirea cadrului organizatoric optim desfasurarii activitatii organizatiei;
B. definirea proceselor de munca si a componentelor acestora (operatii, lucrari, sarcini etc.);
C. elaborarea structurii de organizare, organismele componente si relatiile din cadrul acestora.

Raspunsul selectat: A+B+C

Intrebarea nr. 3
10 din 10 puncte

Stilul de conducere democratic, spre deosebire de stilul autoritar, se caracterizeaza prin:

A. increderea mare a managerului in subordonati si stimularea capacitatii lor creative;
B. controlul absolut asupra subordonatilor;
C. delegarea de autoritate;
D. participarea subordonatilor la luarea deciziilor;
E. comunicare descendenta, ascendenta dar si pe orizontala.

Raspunsul selectat: A+C+D+E

Intrebarea nr. 4
10 din 10 puncte

Teoria managementului stiintific este reprezentata de:

A. Max Weber;
B. Frederick Taylor;
C. Herbert Simon.

Raspunsul selectat: B

Intrebarea nr. 5
10 din 10 puncte

Deciziile strategice sunt decizii:
A. administrative
B. manageriale
C. operationale
D. neprogramate
E. creative
F. tactice

Raspunsul selectat: B+D+E

Intrebarea nr. 6
10 din 10 puncte

In procesul de elaborare a deciziei este utilizata o gama larga de metode si tehnici de analiza si de luare a deciziei, cum ar fi:

A. metodele traditionale;
B. metodele comparative;
C. metodele de optimizare.

Raspunsul selectat: A+B+C

Intrebarea nr. 7
10 din 10 puncte

Teoria âa‚¬Å“Xâa‚¬Â cu privire la conducere este specifica stilului de conducere:
A. laissez – faire
B. autoritar
C. democratic – participativ
D. consultativ

Raspunsul selectat: B

Intrebarea nr. 8
10 din 10 puncte

Tehnicile de ameliorare a comunicarii organizationale sunt:
A. feedback-ul la 180 de grade
B. feedback-ul la 360 de grade
C. instruirea echipei manageriale
D. sociometria

Raspunsul selectat: B+C

Intrebarea nr. 9
10 din 10 puncte

Structura organizatorica a unei firme, caracterizata de ansamblul persoanelor si compartimentelor de munca, a posturilor si legaturilor dintre acestea, este influentata de o serie de factori, cum ar fi:

A. factori economici;
B. factori tehnologici;
C. resursele umane;
D. mediul inconjurator;
E. varsta organizatiei.

Raspunsul selectat: A+B+C+D+E

Intrebarea nr. 10
10 din 10 puncte

Cititi afirmatiile urmatoare si specificati care din ele este adevarata:

A. comportamentul organizational poate fi influentat de factori exteriori individului;
B. comportamentul organizational este influentat de personalitatea individului, de caracteristicile sale psihologice specifice.

Raspunsul selectat: A+B

Intrebarea nr. 11
10 din 10 puncte

Intre notiunile de âa‚¬Å“leadersipâa‚¬Â si âa‚¬Å“managementâa‚¬Â exista relatii de:
A. similaritate
B. opozitie
C. coincidenta partiala
D. contingenta

Raspunsul selectat: C

Intrebarea nr. 12
10 din 10 puncte

Leadership-ul, proces ce are o influenta majora asupra performantelor organizatiilor, reprezinta:

A. un proces prin care o persoana stabileste un scop / o directie pentru mai multe persoane si ii determina sa actioneze impreuna in vederea realizarii acelui scop;
B. leadership-ul se ocupa cu stabilirea viziunii, a directiilor de actiune si a principalelor abordari umane;
C. leadership-ul se suprapune in totalitate cu managementul, au aceeasi sfera de cuprindere.

Raspunsul selectat: A+B

Intrebarea nr. 13
10 din 10 puncte

Distorsiunea informatiilor in cadrul comunicarii se face:
A. in mod voluntar
B. in mod involuntar
C. de la emitator la receptor
D. de la receptor la emitator

Raspunsul selectat: B+C

Intrebarea nr. 14
10 din 10 puncte

Ratiunea aparitiei si existentei organizatiilor se poate explica:

A. prin capacitatea lor de a realiza mult mai rapid si eficient obiectivele individuale ale oamenilor;
B. prin capacitatea lor de a raspunde unor nevoi umane fundamentale, datorate naturii sociale a oamenilor.

Raspunsul selectat: A+B

Intrebarea nr. 15
10 din 10 puncte

Schimbarea, ca proces necesar si inevitabil oricarei organizatii, este determinata atat de factori externi organizatiei, cum ar fi progresul tehnic si tehnologia, mediul social si politic etc., cat si de factori interni, printre care :

A. strategia organizatiei;
B. stilul managerial;
C. cultura organizationala;
D. concurenta;
E. piata;
F. atitudinea salariatilor.

Raspunsul selectat: A+B+C+F

TESTUL 9

Intrebarea nr. 1 10 din 10 puncte
Distorsiunea informatiilor in cadrul comunicarii se face:
A. in mod voluntar
B. in mod involuntar
C. de la emitator la receptor
D. de la receptor la emitator

Raspunsul selectat: B+C

Intrebarea nr. 2 10 din 10 puncte
In abordarea organizatiilor ca sisteme rationale si inchise s-au desprins o serie de idei fundamentale:

A. organizatiile sunt instrumente complexe, pasive, proiectate pentru realizarea unor scopuri precise;
B. procesele din cadrul organizatiilor sunt strict rationale, tehnice;
C. aspectele umane ocupa un loc important in studiul organizatiilor;
D. activitatile se desfasoara sub actiunea unor reguli, norme si reglementari formale, stricte.

Raspunsul selectat: A+B+D

Intrebarea nr. 3 10 din 10 puncte
Specific comunicarii orizontale este:
A. comunicarea de la egal la egal
B. comunicarea de la sef la subordonat
C. comunicarea interdepartamentala
D. comunicarea intradepartamentala
E. comunicarea la acelasi nivel ierarhic

Raspunsul selectat: A+C+D+E

Intrebarea nr. 4 10 din 10 puncte
Kurt Lewin, R. Lippit si R.K. White realizeaza o interesanta clasificare a stilurilor de conducere, avand drept criteriu modul de luare a deciziilor si de manifestare a autoritatii:

A. stilul autoritar;
B. stilul democratic;
C. stilul custodial;
D. stilul laisse-faire, permisiv.

Raspunsul selectat: A+B+D

Intrebarea nr. 5 10 din 10 puncte
In general, liderul sociometric coincide cu:
A. liderul formal
B. liderul informal
C. liderul socioafectiv
D. liderul ca persoana populara

Raspunsul selectat: B+C+D

Intrebarea nr. 6 10 din 10 puncte
Principalele elemente ale organizarii birocratice, ca forma âa‚¬Å¾ideal-tipicaâa‚¬Â de organizare, sunt:

A. specializarea si diviziunea clara a muncii;
B. ierarhia autoritatii;
C. toate actele administrative si deciziile sunt emise numai in scris si pastrate intr-o arhiva;
D. managerii stabilesc reguli si proceduri ferme, impersonale, care se aplica in mod diferit angajatilor;
E. ahgajatii sunt selectati pe baza unor calificari tehnice, pregatire si experienta, prin concurs.

Raspunsul selectat: A+B+C+E

Intrebarea nr. 7 10 din 10 puncte
Filtrajul informatiilor apare mai frecvent in:
A. comunicarea descendenta
B. comunicarea ascendenta
C. comunicarea oblica
D. comunicarea de jos in sus

Raspunsul selectat: B+D

Intrebarea nr. 8 10 din 10 puncte
Din multitudinea de teorii asupra motivatiei, rezulta cateva variabile implicate in conceperea si exercitarea motivarii:

A. variabile individuale, care reflecta caracteristicile fiecarui angajat;
B. variabile organizationale, care reflecta o serie de elemente, fenomene si procese din cadrul organizatiei (climat, cultura, comunicare) care influenteaza motivatia;
C. variabile contextuale, care incorporeaza elemente din mediul exterior ce influenteaza procesele motivationale.

Raspunsul selectat: A+B+C

Intrebarea nr. 9 10 din 10 puncte
A decide inseamna:

A. a alege dintr-o multitudine de variante de actiune, varianta considerata cea mai avantajoasa pentru atingerea obiectivelor dorite;
B. alegerea liniei de actiune se realizeaza in mod constient;
C. in luarea deciziei se tine cont de resursele disponibile si conditiile concrete.

Raspunsul selectat: A+B+C

Intrebarea nr. 10 10 din 10 puncte
Din perspectiva psihosociala, stilul de conducere include:
A. comportamentul liderului
B. trasaturile de personalitate ale liderului
C. particularitatile muncii
D. tipul de organizatie

Raspunsul selectat: A+B

Intrebarea nr. 11 10 din 10 puncte
Structurile de comunicare pot fi:
A. eterogene
B. omogene
C. descentralizate
D. centralizate
E. intermediare

Raspunsul selectat: B+D+E

Intrebarea nr. 12 10 din 10 puncte
Stilul de conducere, vazut ca un mod specific in care un lider (manager) gandeste si actioneaza, este rezultanta unor factori, care pot fi grupati in urmatoarele categorii:

A. factori ce tin de particularitatile persoanei care exercita activitatea de conducere: personalitate, pregatire profesionala, experienta etc.;
B. factori ce tin de particularitatile muncii: organizarea tehnologica a muncii, diviziunea muncii etc.;
C. factori ce tin de particularitatile mediului social in care se desfasoara activitatea de management: tipul firmei, cultura, sistemul informational, mediul socio-economic si politic etc.

Raspunsul selectat: A+B+C

Intrebarea nr. 13 10 din 10 puncte
Max Weber, creatorul teoriei birocratiei, a descris cateva tipuri de organizatii, pritre care:

A. organizatiile centrate pe lider, charismatice;
B. organizatia traditionala, patriarhala;
C. organizatia birocratica, rational-legala;
D. organizatiile moderne, complexe.

Raspunsul selectat: A+B+C

Intrebarea nr. 14 10 din 10 puncte
Abordarea organizatiilor ca sisteme rationale si deschise s-a impus prin schimbarea modului de raportare la organizatii, in sensul ca:

A. s-au luat in considerare relatiile ce se stabilesc intre organizatii si mediu, influenta acestuia din urma;
B. s-a analizat dinamica si eficienta organizatiilor.

Raspunsul selectat: A+B

Intrebarea nr. 15 10 din 10 puncte
Teoria achizitiei succeselor, dezvoltata de Mc Clelland, evidentiaza o serie de nevoi individuale ce sunt satisfacute in cadrul organizatiei:

A. nevoi de securitate;
B. nevoi de putere;
C. nevoile fiziologice;
D. nevoi de afiliere;
E. nevoi de realizare, de succes.

Raspunsul selectat: B+D+E

TESTUL 10

Intrebarea nr. 1 10 din 10 puncte
Correct
Stilul de conducere influenteaza organizatia in care este practicat, in multiple directii:

A. nivelul productivitatii muncii;
B. relatiile din cadrul grupurilor de munca;
C. atitudinea oamenilor fata de munca;
D. coeziunea si comportamentele oamenilor.
Question 1 answers
Raspunsul selectat: Correct A+B+C+D

Question 2 text Intrebarea nr. 2 10 din 10 puncte
Correct
Teoria achizitiei succeselor, dezvoltata de Mc Clelland, evidentiaza o serie de nevoi individuale ce sunt satisfacute in cadrul organizatiei:

A. nevoi de securitate;
B. nevoi de putere;
C. nevoile fiziologice;
D. nevoi de afiliere;
E. nevoi de realizare, de succes.
Question 2 answers
Raspunsul selectat: Correct B+D+E

Question 3 text Intrebarea nr. 3 10 din 10 puncte
Correct
Indiferent de continutul concret al motivatiei, aceasta indeplineste mai multe roluri:

A. rolul managerial, care indica impactul motivatiei asupra functionalitatii ansamblului managerial al organizatiei, asupra deciziilor si sistemului informational;
B. rolul organizational, care se refera la impactul motivatiei asupra functionarii organizatiei, succesul si eficienta lor;
C. rolul individual, ce are in vedere satisfactia sau insatisfactia membrilor organizatiei;
D. rolul economic, ce vizeaza conditionarea indirecta a performantelor economice de catre motivatie;
E. rolul social, care se refera la influenta motivatiei asupra climatului psihosocial si asupra relatiilor din cadrul grupurilor de munca.
Question 3 answers
Raspunsul selectat: Correct A+B+C+D+E

Question 4 text Intrebarea nr. 4 10 din 10 puncte
Correct
Abordarea organizatiilor ca sisteme rationale si deschise s-a impus prin schimbarea modului de raportare la organizatii, in sensul ca:

A. s-au luat in considerare relatiile ce se stabilesc intre organizatii si mediu, influenta acestuia din urma;
B. s-a analizat dinamica si eficienta organizatiilor.
Question 4 answers
Raspunsul selectat: Correct A+B

Question 5 text Intrebarea nr. 5 10 din 10 puncte
Correct
Stilul de conducere, vazut ca un mod specific in care un lider (manager) gandeste si actioneaza, este rezultanta unor factori, care pot fi grupati in urmatoarele categorii:

A. factori ce tin de particularitatile persoanei care exercita activitatea de conducere: personalitate, pregatire profesionala, experienta etc.;
B. factori ce tin de particularitatile muncii: organizarea tehnologica a muncii, diviziunea muncii etc.;
C. factori ce tin de particularitatile mediului social in care se desfasoara activitatea de management: tipul firmei, cultura, sistemul informational, mediul socio-economic si politic etc.
Question 5 answers
Raspunsul selectat: Correct A+B+C

Question 6 text Intrebarea nr. 6 10 din 10 puncte
Correct
In evolutia istorica a teoriilor despre organizatii se pot identifica mai multe etape:

A. organizatiile privite ca sisteme rationale si inchise;
B. organizatiile privite ca sisteme naturale si inchise;
C. organizatiile privite ca sisteme rationale si deschise;
D. organizatiile privite ca sisteme naturale si deschise.
Question 6 answers
Raspunsul selectat: Correct A+B+C+D

Question 7 text Intrebarea nr. 7 10 din 10 puncte
Correct
Care din urmatoarele afirmatii este adevarata:

A. comunicarea interpersonala se realizeaza intre diferite grupuri ale organizatiei;
B. comunicarea interpersonala se realizeaza intre diferiti indivizi;
C. comunicarea organizationala se realizeaza intre diferite subdiviziuni, compartimente ale organizatiei.
Question 7 answers
Raspunsul selectat: Correct B+C

Question 8 text Intrebarea nr. 8 10 din 10 puncte
Correct
Prin integrare profesionala se intelege:

A. o dimensiune esentiala a socializarii;
B. asimilarea si transmiterea reciproca a unor valori culturale, norme de conduita, modele de viata cu scopul de a creste gradul de eficienta si de coeziune sociala a grupurilor;
C. un lant de interactiuni ce vizeaza atingerea unui obiectiv comun.
Question 8 answers
Raspunsul selectat: Correct A+B

Question 9 text Intrebarea nr. 9 10 din 10 puncte
Correct
Ca reprezentant al Scolii relatiilor umane, Douglas McGregor a definit mai multe conceptii manageriale cu privire la natura umana:

A. teoria X;
B. teoria Y;
C. teoria Z.
Question 9 answers
Raspunsul selectat: Correct A+B

Question 10 text Intrebarea nr. 10 10 din 10 puncte
Correct
Climatul organizational, desemnand mediul social in care fiecare colectiv de munca isi desfasoara activitatea, prezinta cateva dimensiuni fundamentale:

A. dimensiunea motivational-atitudinala (atitudinea fata de munca, satisfactia sau insatisfactia etc.);
B. dimensiunea socio-afectiva (relatiile afective ce se stabilesc in cadrul grupurilor de munca);
C. dimensiunea instrumental-executiva (conditiile si mijloacele de realizare a sarcinilor);
D. dimensiunea structurala (varsta, pregatirea profesionala, mediul de provenienta, structura pe sexe etc.);
E. dimensiunea informationala (canalele si mijloacele de comunicare).
Question 10 answers
Raspunsul selectat: Correct A+B+C+D

Question 11 text Intrebarea nr. 11 10 din 10 puncte
Correct
In cadrul comunicarii ascendente:
A. partile aflate in comunicare detin acelasi statut
B. partile aflate in comunicare detin statute diferite
C. transmiterea informatiilor se face spre nivelurile ierarhice superioare
D. transmiterea informatiilor se face spre nivelurile ierarhice superioare
Question 11 answers
Raspunsul selectat: Correct B+C

Question 12 text Intrebarea nr. 12 10 din 10 puncte
Correct
Teoria âa‚¬Å“Xâa‚¬Â cu privire la conducere este specifica stilului de conducere:
A. laissez – faire
B. autoritar
C. democratic – participativ
D. consultativ
Question 12 answers
Raspunsul selectat: Correct B

Question 13 text Intrebarea nr. 13 10 din 10 puncte
Correct
In cazul deciziilor in conditii de risc, gradul de certitudine este:
A. foarte mic
B. aproape nul
C. nul
Question 13 answers
Raspunsul selectat: Correct C

Question 14 text Intrebarea nr. 14 10 din 10 puncte
Correct
Dupa natura si sfera de cuprindere, se pot delimita mai multe categorii de culturi, printre care si cultura organizationala, ce reprezinta:

A. un ansamblu de valori, credinte, aspiratii impartasite de catre toti membrii organizatiei;
B. atitudini si comportamente ale membrilor organizatiei, care conditioneaza functionalitatea si performanta acesteia.
Question 14 answers
Raspunsul selectat: Correct A+B

Question 15 text Intrebarea nr. 15 10 din 10 puncte
Correct
Specific comunicarii orizontale este:
A. comunicarea de la egal la egal
B. comunicarea de la sef la subordonat
C. comunicarea interdepartamentala
D. comunicarea intradepartamentala
E. comunicarea la acelasi nivel ierarhic
Question 15 answers
Raspunsul selectat: Correct A+C+D+E

TESTUL 11

Intrebarea nr. 1
10 din 10 puncte

Studierea comportamentului oamenilor in cadrul organizatiilor are drept scop:

A. simpla radiografiere si masurare a atitudinii oamenilor;
B. anticiparea comportamentelor;
C. explicarea comportamentelor si atitudinilor;
D. determinarea comportamentului, in directia dorita de organizatie, in conformitate cu scopurile si obiectivele acesteia.

Raspunsul selectat: B+C+D

Intrebarea nr. 2
10 din 10 puncte

Teoria ierarhiei nevoilor a fost elaborata de:

A. Mc Clelland;
B. Abraham Maslow;
C. Mc Gregor.

Raspunsul selectat: B

Intrebarea nr. 3
10 din 10 puncte

Kurt Lewin, R. Lippit si R.K. White realizeaza o interesanta clasificare a stilurilor de conducere, avand drept criteriu modul de luare a deciziilor si de manifestare a autoritatii:

A. stilul autoritar;
B. stilul democratic;
C. stilul custodial;
D. stilul laisse-faire, permisiv.

Raspunsul selectat: A+B+D

Intrebarea nr. 4
10 din 10 puncte

Abordarea organizatiilor ca sisteme rationale si deschise s-a impus prin schimbarea modului de raportare la organizatii, in sensul ca:

A. s-au luat in considerare relatiile ce se stabilesc intre organizatii si mediu, influenta acestuia din urma;
B. s-a analizat dinamica si eficienta organizatiilor.

Raspunsul selectat: A+B

Intrebarea nr. 5
10 din 10 puncte

Referitor la natura omului organizational, s-au elaborat diverse teorii cu privire la evolutia sa, prima fiind âa‚¬Å¾modelul de om economic-rationalâa‚¬Â, care considera ca fiecare om isi calculeaza actiunile sale in functie de satisfactia pe care acestea i-o aduc, model ce implica urmatoarele presupozitii:

A. omul este motivat de stimulente economice si va actiona astfel incat sa obtina castigul economic maxim;
B. omul este motivat de nevoi sociale, de relatiile cu ceilalti;
C. omul este un agent pasiv, care poate fi manipulat, motivat si controlat de organizatie;
D. sentimentele sunt, in esenta, irationale si oamenii tind sa elimine influenta lor.

Raspunsul selectat: A+C+D

Intrebarea nr. 6
10 din 10 puncte

In cadrul comunicarii ascendente:
A. partile aflate in comunicare detin acelasi statut
B. partile aflate in comunicare detin statute diferite
C. transmiterea informatiilor se face spre nivelurile ierarhice superioare
D. transmiterea informatiilor se face spre nivelurile ierarhice superioare

Raspunsul selectat: B+C

Intrebarea nr. 7
10 din 10 puncte

In abordarea organizatiilor ca sisteme rationale si inchise s-au desprins o serie de idei fundamentale:

A. organizatiile sunt instrumente complexe, pasive, proiectate pentru realizarea unor scopuri precise;
B. procesele din cadrul organizatiilor sunt strict rationale, tehnice;
C. aspectele umane ocupa un loc important in studiul organizatiilor;
D. activitatile se desfasoara sub actiunea unor reguli, norme si reglementari formale, stricte.

Raspunsul selectat: A+B+D

Intrebarea nr. 8
10 din 10 puncte

In procesul de elaborare a deciziei este utilizata o gama larga de metode si tehnici de analiza si de luare a deciziei, cum ar fi:

A. metodele traditionale;
B. metodele comparative;
C. metodele de optimizare.

Raspunsul selectat: A+B+C

Intrebarea nr. 9
0 din 10 puncte

A decide inseamna:

A. a alege dintr-o multitudine de variante de actiune, varianta considerata cea mai avantajoasa pentru atingerea obiectivelor dorite;
B. alegerea liniei de actiune se realizeaza in mod constient;
C. in luarea deciziei se tine cont de resursele disponibile si conditiile concrete.

Raspunsul selectat: A+B

Intrebarea nr. 10
10 din 10 puncte

Procesul de motivare a oamenilor in munca, componenta majora in cadrul organizatiilor, consta in:

A. planificarea si organizarea activitatilor pe care le desfasoara fiecare individ intr-o organizatie;
B. corelarea necesitatilor si intereselor oamenilor din cadrul unei organizatii cu realizarea obiectivelor si sarcinilor in acea organizatie;
C. controlul tuturor activitatilor desfasurate intr-o organizatie.

Raspunsul selectat: B

Intrebarea nr. 11
10 din 10 puncte

Pe masura evolutiei teoriilor despre organizatii a aparut âa‚¬Å¾modelul de om care se autoactualizeazaâa‚¬Â, bazat pe principiul muncii imbogatite, model ce se intemeiaza pe urmatoarele idei:
A. datorita muncii simplificate, de rutina, omul este un element pasiv in organizatie;
B. omul simte nevoia de dezvoltare a personalitatii sale (nevoia de autoactualizare, de realizare a capacitatilor individuale);
C. omul este matur in munca sa si tinde sa fie independent, autonom si creativ;
D. omul este automotivat si autocontrolat, nu are nevoie de stimulente si control exterior.

Raspunsul selectat: B+C+D

Intrebarea nr. 12
10 din 10 puncte

Managerii trebuie sa aiba trei categorii de responsabilitati (strategice, inter-umane si tehnice), care au ponderi diferite, in functie de nivelul ierarhic pe care se situeaza:

A. la nivel de top, managerii sunt preocupati de crearea si dezvoltarea unui climat favorabil de munca;
B. managerii superiori au responsabilitati strategice, orienteaza organizatia in conformitate cu misiunea si obiectivele stabilite;
C. la nivel inferior, predomina responsabilitatile tehnice, prin care se directioneaza activitatea in functie de particularitatile domeniului in care activeaza firma;
D. relatiile inter-umane intra in sfera de responsabilitate, preponderent, a managerilor mijlocii.

Raspunsul selectat: B+C+D

Intrebarea nr. 13
10 din 10 puncte

In general, liderul sociometric coincide cu:
A. liderul formal
B. liderul informal
C. liderul socioafectiv
D. liderul ca persoana populara

Raspunsul selectat: B+C+D

Intrebarea nr. 14
10 din 10 puncte

Structurile de comunicare pot fi:
A. eterogene
B. omogene
C. descentralizate
D. centralizate
E. intermediare

Raspunsul selectat: B+D+E

Intrebarea nr. 15
10 din 10 puncte

Modelul clasic al comunicarii a fost elaborat de catre:
A. Wiener
B. Weaver
C. Shein
D. Shannon

Raspunsul selectat: B+D

TESTUL 12

Intrebarea nr. 1 10 din 10 puncte
Cititi afirmatiile urmatoare si specificati care din ele este adevarata:

A. comportamentul organizational poate fi influentat de factori exteriori individului;
B. comportamentul organizational este influentat de personalitatea individului, de caracteristicile sale psihologice specifice.

Raspunsul selectat: A+B

Intrebarea nr. 2 10 din 10 puncte
In cadrul perspectivei psihosociale a comunicarii, termenul de âa‚¬Å“emitatorâa‚¬Â se refera la:
A. interlocutor
B. locutor
C. campul de constiinta al locutorului
D. campul de constiinta al interlocutorului

Raspunsul selectat: B+C

Intrebarea nr. 3 10 din 10 puncte
Procesul de motivare a oamenilor in munca, componenta majora in cadrul organizatiilor, consta in:

A. planificarea si organizarea activitatilor pe care le desfasoara fiecare individ intr-o organizatie;
B. corelarea necesitatilor si intereselor oamenilor din cadrul unei organizatii cu realizarea obiectivelor si sarcinilor in acea organizatie;
C. controlul tuturor activitatilor desfasurate intr-o organizatie.

Raspunsul selectat: B

Intrebarea nr. 4 10 din 10 puncte
Distorsiunea informatiilor in cadrul comunicarii se face:
A. in mod voluntar
B. in mod involuntar
C. de la emitator la receptor
D. de la receptor la emitator

Raspunsul selectat: B+C

Intrebarea nr. 5 10 din 10 puncte
Filtrajul informatiilor apare mai frecvent in:
A. comunicarea descendenta
B. comunicarea ascendenta
C. comunicarea oblica
D. comunicarea de jos in sus

Raspunsul selectat: B+D

Intrebarea nr. 6 10 din 10 puncte
Intre notiunile de âa‚¬Å“leadersipâa‚¬Â si âa‚¬Å“managementâa‚¬Â exista relatii de:
A. similaritate
B. opozitie
C. coincidenta partiala
D. contingenta

Raspunsul selectat: C

Intrebarea nr. 7 10 din 10 puncte
Teoria managementului stiintific este reprezentata de:

A. Max Weber;
B. Frederick Taylor;
C. Herbert Simon.

Raspunsul selectat: B

Intrebarea nr. 8 10 din 10 puncte
Organizatiile formale se caracterizeaza prin:

A. relatii spontane, nedefinite, flexibile;
B. canale de informare stricte, bine formate si definite;
C. pozitii si roluri specifice fiecarui membru al organizatiei.

Raspunsul selectat: B+C

Intrebarea nr. 9 10 din 10 puncte
Care din urmatoarele afirmatii este valabila:

A. functiile managementului se exercita in mod identic, indiferent de tipul de organizatie;
B. exercitarea functiilor manageriale prezinta particularitati de la o organizatie la alta, de la un sistem managerial la altul.

Raspunsul selectat: B

Intrebarea nr. 10 0 din 10 puncte
Prin integrare profesionala se intelege:

A. o dimensiune esentiala a socializarii;
B. asimilarea si transmiterea reciproca a unor valori culturale, norme de conduita, modele de viata cu scopul de a creste gradul de eficienta si de coeziune sociala a grupurilor;
C. un lant de interactiuni ce vizeaza atingerea unui obiectiv comun.

Raspunsul selectat: A+C

Intrebarea nr. 11 10 din 10 puncte
Deciziile strategice sunt decizii:
A. administrative
B. manageriale
C. operationale
D. neprogramate
E. creative
F. tactice

Raspunsul selectat: B+D+E

Intrebarea nr. 12 10 din 10 puncte
In functie de sensul sau directia comunicarii, se intalnesc urmatoarele tipuri de comunicare:

A. comunicarea verticala descendenta;
B. comunicarea verticala ascendenta;
C. comunicarea orizontala;
D. comunicarea oblica.

Raspunsul selectat: A+B+C+D

Intrebarea nr. 13 10 din 10 puncte
In procesul decizional, punerea in evidenta a aspectelor cantitative si calitative a informatiilor se realizeaza in etapa de:
A. identificare si definire a problemei
B. documentare, selectare si prelucrare
C. stabilire a criteriilor si obiectivelor ecizionale
D. evaluare a rezultatelor

Raspunsul selectat: B

Intrebarea nr. 14 10 din 10 puncte
Intre teoriile de proces, care au la baza motivatia organizationala, se inscrie teoria factorilor duali, elaborata de Herzberg si care evidentiaza o serie de factori ce influenteaza sentimentele angajatului fata de munca sa:

A. factori igienici;
B. factori motivatori;
C. factori sociali;
D. factori economici.

Raspunsul selectat: A+B

Intrebarea nr. 15 0 din 10 puncte
Organizarea, ca functie manageriala, consta in:

A. stabilirea cadrului organizatoric optim desfasurarii activitatii organizatiei;
B. definirea proceselor de munca si a componentelor acestora (operatii, lucrari, sarcini etc.);
C. elaborarea structurii de organizare, organismele componente si relatiile din cadrul acestora.

Raspunsul selectat: A+C

TESTUL 13

Rezultatul: 150 din 150 puncte

Intrebarea nr. 1 10 din 10 puncte
Retelele de comunicare:
A. includ canalele de comunicare virtuale
B. includ canalele de comunicare reale
C. arata cine cu cine comunica efectiv
D. arata cine cu cine poate comunica

Raspunsul selectat: A+D

Intrebarea nr. 2 10 din 10 puncte
Teoria Y reprezinta esenta abordarii relatiilor umane si pleaca de la urmatoarele idei fundamentale:

A. omul este in mod natural lenes si trebuie motivat cu stimulente exterioare;
B. daca munca este bine organizata si condusa, ea poate sa devina o activitate placuta, care poate sa puna in evidenta capacitatile si talentele individuale;
C. scopurile individuale ale oamenilor sunt divergente in raport cu scopurile organizatiei si este necesar controlul exterior;
D. in conditii favorabile, omul poate si doreste sa-si asume responsabilitati;
E. omul este capabil de autodisciplina si autocontrol;
F. controlul exterior si stimulentele externe sunt singurele cai de a determina omul sa munceasca.

Raspunsul selectat: B+D+E

Intrebarea nr. 3 10 din 10 puncte
Abordarea organizatiilor ca sisteme naturale si inchise se caracterizeaza prin:

A. considerarea organizatiilor ca organisme sau colectivitati sociale, vii;
B. considerarea comportamentului social in organizatii, membrii acesteia nefiind elemente pasive;
C. analiza structurilor informale si a influentei acestora asupra structurilor formale.

Raspunsul selectat: A+B+C

Intrebarea nr. 4 10 din 10 puncte
In randul metodelor de negociere se numara:

A. compromisul;
B. concilierea;
C. arbitrajul;
D. persuasiunea;
E. autoritatea.

Raspunsul selectat: A+B+C

Intrebarea nr. 5 10 din 10 puncte
Dupa natura si sfera de cuprindere, se pot delimita mai multe categorii de culturi, printre care si cultura organizationala, ce reprezinta:

A. un ansamblu de valori, credinte, aspiratii impartasite de catre toti membrii organizatiei;
B. atitudini si comportamente ale membrilor organizatiei, care conditioneaza functionalitatea si performanta acesteia.

Raspunsul selectat: A+B

Intrebarea nr. 6 10 din 10 puncte
Controlul, ca functie a managementului, se realizeaza prin:

A. verificarea modului de desfasurare a activitatilor, in functie de anumiti parametri;
B. virificarea performantelor realizate de organizatir in comparatie cu obiectivele prevazute;
C. sesizarea abaterilor de la parametrii stabiliti;
D. stabilirea masurilor corective necesare realizarii obiectivelor propuse.

Raspunsul selectat: A+B+C+D

Intrebarea nr. 7 10 din 10 puncte
Stilul de conducere autoritar se caracterizeaza prin aceea ca:

A. liderul (managerul0 refuza orice sugestie din partea subalternilor;
B. centralizarea autoritatii, cu accent pe autoritatea formala;
C. liderul (managerul) ia deciziile, subalternii executa;
D. comunicare descendenta;
E. climat de munca favorabil, motivare pozitiva.

Raspunsul selectat: A+B+C+D+E

Intrebarea nr. 8 10 din 10 puncte
Teoria ierarhiei nevoilor a fost elaborata de:

A. Mc Clelland;
B. Abraham Maslow;
C. Mc Gregor.

Raspunsul selectat: B

Intrebarea nr. 9 10 din 10 puncte
Climatul organizational, desemnand mediul social in care fiecare colectiv de munca isi desfasoara activitatea, prezinta cateva dimensiuni fundamentale:

A. dimensiunea motivational-atitudinala (atitudinea fata de munca, satisfactia sau insatisfactia etc.);
B. dimensiunea socio-afectiva (relatiile afective ce se stabilesc in cadrul grupurilor de munca);
C. dimensiunea instrumental-executiva (conditiile si mijloacele de realizare a sarcinilor);
D. dimensiunea structurala (varsta, pregatirea profesionala, mediul de provenienta, structura pe sexe etc.);
E. dimensiunea informationala (canalele si mijloacele de comunicare).

Raspunsul selectat: A+B+C+D

Intrebarea nr. 10 10 din 10 puncte
Abordarea organizatiilor ca sisteme rationale si deschise s-a impus prin schimbarea modului de raportare la organizatii, in sensul ca:

A. s-au luat in considerare relatiile ce se stabilesc intre organizatii si mediu, influenta acestuia din urma;
B. s-a analizat dinamica si eficienta organizatiilor.

Raspunsul selectat: A+B

Intrebarea nr. 11 10 din 10 puncte
Intre motivatiile de natura cognitiva se numara:

A. satisfacerea nevoilor de a fi informat;
B. satisfacerea nevoilor de a invata;
C. satisfacerea nevoilor de a crea, a inova;
D. satisfacerea nevoilor de prestigiu.

Raspunsul selectat: A+B+C

Intrebarea nr. 12 10 din 10 puncte
Teoria managementului stiintific este reprezentata de:

A. Max Weber;
B. Frederick Taylor;
C. Herbert Simon.

Raspunsul selectat: B

Intrebarea nr. 13 10 din 10 puncte
Schimbarea, ca proces necesar si inevitabil oricarei organizatii, este determinata atat de factori externi organizatiei, cum ar fi progresul tehnic si tehnologia, mediul social si politic etc., cat si de factori interni, printre care :

A. strategia organizatiei;
B. stilul managerial;
C. cultura organizationala;
D. concurenta;
E. piata;
F. atitudinea salariatilor.

Raspunsul selectat: A+B+C+F

Intrebarea nr. 14 10 din 10 puncte
Indiferent de continutul concret al motivatiei, aceasta indeplineste mai multe roluri:

A. rolul managerial, care indica impactul motivatiei asupra functionalitatii ansamblului managerial al organizatiei, asupra deciziilor si sistemului informational;
B. rolul organizational, care se refera la impactul motivatiei asupra functionarii organizatiei, succesul si eficienta lor;
C. rolul individual, ce are in vedere satisfactia sau insatisfactia membrilor organizatiei;
D. rolul economic, ce vizeaza conditionarea indirecta a performantelor economice de catre motivatie;
E. rolul social, care se refera la influenta motivatiei asupra climatului psihosocial si asupra relatiilor din cadrul grupurilor de munca.

Raspunsul selectat: A+B+C+D+E

Intrebarea nr. 15 10 din 10 puncte
Spre deosebire de comunicarea descendenta, comunicarea ascendenta:
A. are o frecventa mai redusa
B. are o frecventa mai mare
C. este specifica stilului de conducere autoritar
D. este specifica stilului de conducere democratic

Raspunsul selectat: A+C

TESTUL 14

Rezultatul: 150 din 150 puncte

Question 1 text Intrebarea nr. 1 10 din 10 puncte
Correct
Care din urmatoarele afirmatii este adevarata:

A. comunicarea interpersonala se realizeaza intre diferite grupuri ale organizatiei;
B. comunicarea interpersonala se realizeaza intre diferiti indivizi;
C. comunicarea organizationala se realizeaza intre diferite subdiviziuni, compartimente ale organizatiei.
Question 1 answers
Raspunsul selectat: Correct B+C

Question 2 text Intrebarea nr. 2 10 din 10 puncte
Correct
Stilul de conducere, vazut ca un mod specific in care un lider (manager) gandeste si actioneaza, este rezultanta unor factori, care pot fi grupati in urmatoarele categorii:

A. factori ce tin de particularitatile persoanei care exercita activitatea de conducere: personalitate, pregatire profesionala, experienta etc.;
B. factori ce tin de particularitatile muncii: organizarea tehnologica a muncii, diviziunea muncii etc.;
C. factori ce tin de particularitatile mediului social in care se desfasoara activitatea de management: tipul firmei, cultura, sistemul informational, mediul socio-economic si politic etc.
Question 2 answers
Raspunsul selectat: Correct A+B+C

Question 3 text Intrebarea nr. 3 10 din 10 puncte
Correct
Previziunea este una din functiile manageriale si are drept scop:

A.elaborarea unor orientari privind desfasurarea activitatilor viitoare;
B.stabilirea misiunii, a obiectivelor si a strategiilor;
C. delegarea autoritatii pe diferite niveluri ierarhice ale organizatiei;
D. stabilirea resurselor si mijloacelor necesare realizarii activitatilor organizatiei.
Question 3 answers
Raspunsul selectat: Correct A+B+D

Question 4 text Intrebarea nr. 4 10 din 10 puncte
Correct
Intre teoriile de proces, care au la baza motivatia organizationala, se inscrie teoria factorilor duali, elaborata de Herzberg si care evidentiaza o serie de factori ce influenteaza sentimentele angajatului fata de munca sa:

A. factori igienici;
B. factori motivatori;
C. factori sociali;
D. factori economici.
Question 4 answers
Raspunsul selectat: Correct A+B

Question 5 text Intrebarea nr. 5 10 din 10 puncte
Correct
Motivatia de natura moral-sirituala include:

A. gratificatiile;
B. laudele;
C. multumirile;
D. criticile;
E. medaliile;
F. mustrarile.
Question 5 answers
Raspunsul selectat: Correct B+C+D+E+F

Question 6 text Intrebarea nr. 6 10 din 10 puncte
Correct
Studierea comportamentului oamenilor in cadrul organizatiilor are drept scop:

A. simpla radiografiere si masurare a atitudinii oamenilor;
B. anticiparea comportamentelor;
C. explicarea comportamentelor si atitudinilor;
D. determinarea comportamentului, in directia dorita de organizatie, in conformitate cu scopurile si obiectivele acesteia.
Question 6 answers
Raspunsul selectat: Correct B+C+D

Question 7 text Intrebarea nr. 7 10 din 10 puncte
Correct
Modelul âa‚¬Å“charismaticâa‚¬Â al conducerii se centreaza exclusiv pe:
A. situatie
B. persoana
C. sarcina de efectuat
D. trasaturile de personalitate
Question 7 answers
Raspunsul selectat: Correct B+D

Question 8 text Intrebarea nr. 8 10 din 10 puncte
Correct
Stilul de conducere influenteaza organizatia in care este practicat, in multiple directii:

A. nivelul productivitatii muncii;
B. relatiile din cadrul grupurilor de munca;
C. atitudinea oamenilor fata de munca;
D. coeziunea si comportamentele oamenilor.
Question 8 answers
Raspunsul selectat: Correct A+B+C+D

Question 9 text Intrebarea nr. 9 10 din 10 puncte
Correct
Tehnicile de ameliorare a comunicarii organizationale sunt:
A. feedback-ul la 180 de grade
B. feedback-ul la 360 de grade
C. instruirea echipei manageriale
D. sociometria
Question 9 answers
Raspunsul selectat: Correct B+C

Question 10 text Intrebarea nr. 10 10 din 10 puncte
Correct
Motivatia de natura afectiva se refera la:

A. satisfacerea nevoii de apreciere;
B. satisfacerea nevoii de a se simti bine la locul de munca;
C. nevoia individului de a fi simpatizat de colegi.
Question 10 answers
Raspunsul selectat: Correct A+B+C

Question 11 text Intrebarea nr. 11 10 din 10 puncte
Correct
In general, liderul sociometric coincide cu:
A. liderul formal
B. liderul informal
C. liderul socioafectiv
D. liderul ca persoana populara
Question 11 answers
Raspunsul selectat: Correct B+C+D

Question 12 text Intrebarea nr. 12 10 din 10 puncte
Correct
Intre notiunile de âa‚¬Å“leadersipâa‚¬Â si âa‚¬Å“managementâa‚¬Â exista relatii de:
A. similaritate
B. opozitie
C. coincidenta partiala
D. contingenta
Question 12 answers
Raspunsul selectat: Correct C

Question 13 text Intrebarea nr. 13 10 din 10 puncte
Correct
A doua teorie ce priveste natura omului organizational este âa‚¬Å¾modelul de om socialâa‚¬Â, ce si-a gasit esenta in sfera motivatiei, si anume:

A. omul raspunde pozitiv la cerintele organizatiei numai in masura in care aceasta ii satisface nevoile sale sociale, de relationare cu ceilalti;
B. ca rezultat al specializarii muncii, sensul acesteia poate fi gasit, nu in activitatea productiva, ci in relatiile sociale.
Question 13 answers
Raspunsul selectat: Correct A+B

Question 14 text Intrebarea nr. 14 10 din 10 puncte
Correct
In piramida nevoilor a lui Maslow, nevoile umane sunt ierarhizate astfel (pornind de la baza spre varful piramidei):

A. nevoi fiziologice, de securitate, sociale, de stima si de autoactualizare;
B. nevoi de securitate, fiziologice, de stima, sociale si de autoactualizare;
C. nevoi de securitate, fiziologice, sociale, de stima si de autoactualizare.
Question 14 answers
Raspunsul selectat: Correct A

Question 15 text Intrebarea nr. 15 10 din 10 puncte
Correct
Teoria Y reprezinta esenta abordarii relatiilor umane si pleaca de la urmatoarele idei fundamentale:

A. omul este in mod natural lenes si trebuie motivat cu stimulente exterioare;
B. daca munca este bine organizata si condusa, ea poate sa devina o activitate placuta, care poate sa puna in evidenta capacitatile si talentele individuale;
C. scopurile individuale ale oamenilor sunt divergente in raport cu scopurile organizatiei si este necesar controlul exterior;
D. in conditii favorabile, omul poate si doreste sa-si asume responsabilitati;
E. omul este capabil de autodisciplina si autocontrol;
F. controlul exterior si stimulentele externe sunt singurele cai de a determina omul sa munceasca.
Question 15 answers
Raspunsul selectat: Correct B+D+E

TESTUL 15

Intrebarea nr. 1 10 din 10 puncte
Correct
Distorsiunea informatiilor in cadrul comunicarii se face:
A. in mod voluntar
B. in mod involuntar
C. de la emitator la receptor
D. de la receptor la emitator
Question 1 answers
Raspunsul selectat: Correct B+C

Question 2 text Intrebarea nr. 2 10 din 10 puncte
Correct
Cititi afirmatiile de mai jos si precizati care sunt adevarate:

A. retelele de comunicare in cerc sunt corespunzatoare stilului democratic;
B. retelele de comunicare in cerc sunt corespunzatoare stilului participativ;
C. retelele de comunicare in Y sunt corespunzaroare stilului autoritar.
Question 2 answers
Raspunsul selectat: Correct B+C

Question 3 text Intrebarea nr. 3 10 din 10 puncte
Correct
Stilul de conducere influenteaza organizatia in care este practicat, in multiple directii:

A. nivelul productivitatii muncii;
B. relatiile din cadrul grupurilor de munca;
C. atitudinea oamenilor fata de munca;
D. coeziunea si comportamentele oamenilor.
Question 3 answers
Raspunsul selectat: Correct A+B+C+D

Question 4 text Intrebarea nr. 4 10 din 10 puncte
Correct
Motivatia de natura moral-sirituala include:

A. gratificatiile;
B. laudele;
C. multumirile;
D. criticile;
E. medaliile;
F. mustrarile.
Question 4 answers
Raspunsul selectat: Correct B+C+D+E+F

Question 5 text Intrebarea nr. 5 10 din 10 puncte
Correct
In perioada contemporana, in cadrul abordarii organizatiilor ca sisteme naturale si deschise, se distinge teoria analizei institutionale, in viziunea careia:

A. organizatia este un produs al culturii simbolice dominante, adica functioneaza intr-o cultura data, avand institutii reprezentative;
B. organizatia este un sistem cu propria cultura, care contribuie la dezvoltarea culturii mediului institutional.
Question 5 answers
Raspunsul selectat: Correct A+B

Question 6 text Intrebarea nr. 6 10 din 10 puncte
Correct
Cel mai nou model privind natura omului organizational este âa‚¬Å¾modelul de om complexâa‚¬Â, bazat pe urmatoarele presupozitii:

A. omul manifesta o mare varietate de motivatii, ce se pot combina in variate configuratii, rezultand un om complex;
B. omul este capabil sa invete noi motive in cadrul experientei sale grupale;
C. performantele si satisfactia in munca depind atat de factori personali, cat si de factori organizationali.
Question 6 answers
Raspunsul selectat: Correct A+B+C

Question 7 text Intrebarea nr. 7 10 din 10 puncte
Correct
In evolutia istorica a teoriilor despre organizatii se pot identifica mai multe etape:

A. organizatiile privite ca sisteme rationale si inchise;
B. organizatiile privite ca sisteme naturale si inchise;
C. organizatiile privite ca sisteme rationale si deschise;
D. organizatiile privite ca sisteme naturale si deschise.
Question 7 answers
Raspunsul selectat: Correct A+B+C+D

Question 8 text Intrebarea nr. 8 10 din 10 puncte
Correct
Abordarea organizatiilor ca sisteme rationale si deschise s-a impus prin schimbarea modului de raportare la organizatii, in sensul ca:

A. s-au luat in considerare relatiile ce se stabilesc intre organizatii si mediu, influenta acestuia din urma;
B. s-a analizat dinamica si eficienta organizatiilor.
Question 8 answers
Raspunsul selectat: Correct A+B

Question 9 text Intrebarea nr. 9 10 din 10 puncte
Correct
Specific comunicarii orizontale este:
A. comunicarea de la egal la egal
B. comunicarea de la sef la subordonat
C. comunicarea interdepartamentala
D. comunicarea intradepartamentala
E. comunicarea la acelasi nivel ierarhic
Question 9 answers
Raspunsul selectat: Correct A+C+D+E

Question 10 text Intrebarea nr. 10 10 din 10 puncte
Correct
Climatul organizational, desemnand mediul social in care fiecare colectiv de munca isi desfasoara activitatea, prezinta cateva dimensiuni fundamentale:

A. dimensiunea motivational-atitudinala (atitudinea fata de munca, satisfactia sau insatisfactia etc.);
B. dimensiunea socio-afectiva (relatiile afective ce se stabilesc in cadrul grupurilor de munca);
C. dimensiunea instrumental-executiva (conditiile si mijloacele de realizare a sarcinilor);
D. dimensiunea structurala (varsta, pregatirea profesionala, mediul de provenienta, structura pe sexe etc.);
E. dimensiunea informationala (canalele si mijloacele de comunicare).
Question 10 answers
Raspunsul selectat: Correct A+B+C+D

Question 11 text Intrebarea nr. 11 10 din 10 puncte
Correct
Abordarea organizatiilor ca sisteme naturale si inchise se caracterizeaza prin:

A. considerarea organizatiilor ca organisme sau colectivitati sociale, vii;
B. considerarea comportamentului social in organizatii, membrii acesteia nefiind elemente pasive;
C. analiza structurilor informale si a influentei acestora asupra structurilor formale.
Question 11 answers
Raspunsul selectat: Correct A+B+C

Question 12 text Intrebarea nr. 12 10 din 10 puncte
Correct
Intre notiunile de âa‚¬Å“leadersipâa‚¬Â si âa‚¬Å“managementâa‚¬Â exista relatii de:
A. similaritate
B. opozitie
C. coincidenta partiala
D. contingenta
Question 12 answers
Raspunsul selectat: Correct C

Question 13 text Intrebarea nr. 13 10 din 10 puncte
Correct
In cadrul comunicarii ascendente:
A. partile aflate in comunicare detin acelasi statut
B. partile aflate in comunicare detin statute diferite
C. transmiterea informatiilor se face spre nivelurile ierarhice superioare
D. transmiterea informatiilor se face spre nivelurile ierarhice superioare
Question 13 answers
Raspunsul selectat: Correct B+C

Question 14 text Intrebarea nr. 14 10 din 10 puncte
Correct
Leadership-ul, proces ce are o influenta majora asupra performantelor organizatiilor, reprezinta:

A. un proces prin care o persoana stabileste un scop / o directie pentru mai multe persoane si ii determina sa actioneze impreuna in vederea realizarii acelui scop;
B. leadership-ul se ocupa cu stabilirea viziunii, a directiilor de actiune si a principalelor abordari umane;
C. leadership-ul se suprapune in totalitate cu managementul, au aceeasi sfera de cuprindere.
Question 14 answers
Raspunsul selectat: Correct A+B

Question 15 text Intrebarea nr. 15 10 din 10 puncte
Correct
Cititi afirmatiile urmatoare si specificati care din ele este adevarata:

A. comportamentul organizational poate fi influentat de factori exteriori individului;
B. comportamentul organizational este influentat de personalitatea individului, de caracteristicile sale psihologice specifice.
Question 15 answers
Raspunsul selectat: Correct A+B

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *