Forumul studentilor din Universitatea Spiru Haret. Facultatea de Management Financiar Contabil. Grile rezolvate la materia Sociologie Manageriala 2009

Grile rezolvate la materia Sociologie Manageriala 2009

alegere:1/3,2/3,3/2,4/3,5/4,6/1,7/2,8/2,9/4,10/3,11/3,12/2,13/1,14/3,15/4,16/3,17/1,
18/1,20/1,21/5,22/2,23/2,24/1,25/3,26/3,27/2,28/2,29/1,30/4,31/2,32/3,33/1,34/4,35/1,
36/4,37/5,38/1,39/2,40/1,41/1,42/5,43/3,44/1,45/3,46/2,47/4,48/3,49/5,50/1,51/2,52/3,
53/1,54/2,55/1,56/1,57/2,58/3,59/2,60/1,61/4,62/5,63/2,64/1/,65/3,66/4,67/1,68/4,69/3,
70/2,71/1,72/4,73/3,74/5,75/2,76/2,77/2,78/2,79/2,80/1,81/2,82/2,83/2,84/?,85/2,86/1,
87/1,88/5,89/4,90/1,914,92/?93/2?,94/1,95/5,96/2,97/4,98/2,99/3,100/2.

cele cu rosu sunt validate la examen si cele cu albastru nevalidate.

ALEGERE:1-3;2-3;3-2;4-3;5-4;6-1;7-2;8-2;9-4;10-3;11-3;12-2;13-1;14-3;
15-4;16-3;17-1;18-1;19-2;20-1;21-5;22-2;23-2;24-1;25-3;26-3;
27-2;28-2;29-1;30-4;31-2;32-3;33-1;34-4;35-1;36-4;37-5;38-1;39-2;40-2
;41-1;42-5;43-3[;44-1;45-3;46-2;47-4;48-3;49-5;50-1;51-2;52-3;53-4;54-2;
55-1;56-1;57-2;58-3;59-2;60-1;61-4;62-5;63-2;64-1;65-3;66-4;67-1;68-4;
69-3;70-2;71-1;72-4;73-3;74-5;75-2;76-2;77-4;78-5;79-3;80-3;81-2;
82-2;83-2;84-4;85-2;86-1;87-3;88-5;89-4;90-4;91-4;92-4;93-1;94-4;95-5;
96-2;97-4;98-5;99-3;100-2.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *