Forumul studentilor din Universitatea Spiru Haret. Facultatea de Management Financiar Contabil. Grile rezolvate la materia Dreptul Afacerilor

Grile rezolvate la materia Dreptul Afacerilor

DREPTUL AFACERILOR 2008-2009
1. La ce varsta incepe capacitatea de exercitiu restransa a unei persoane?
La 14 ani
2. Cine nu are capacitatea de exercitiu?
Minorul care nu a implinit varsta de 14 ani
Persoana pusa sub interdictie
Pentru aceste pers. Actele juridice pot fi incheiate de reprezentantii lor legali.
3. Enumerati cateva dintre izvoarele specifice ale dreptului civil. Pag. 3
Decret 31/1954 privind pers,fizica si juridica
L.319/1944 privind dreptul la mostenire al sotului supravietuitor
Decret 167/1958 privind prescriptia extinctiva
L.603/1943 privind simplificarea impartelilor judiciare
L.16/1994 a arendarilor
L.112/1995 privind reglementarea situatiilor juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte trecute in proprietatea statului

4. Precizati daca minorii cu varsta cuprinsa intre 14-18 ani pot sa incheie acte juridice?
Numai cu incuviintarea prealabila a parintelui sau a tutorelui. Pag.44
5. Care sunt caracterele juridice ale capacitatii de folosinta?
Legalitatea, generalitatea, inalienabilitatea, intangibilitatea, egalitatea capacitatii civile de folosinta, universalitatea capacitatii civile de folosinta. Pag.42-43
6. Care sunt caracteristicile capacitatii civile de exercitiu?
Legalitatea, generalitatea, inalienabilitatea, intangibilitatea, egalitatea capacitatii de exercitiu a persoanelor juridice. Pag.43
7. Care sunt caracterele raportului juridic civil?
Caracterul social
Caracterul dublu volitional
Egalitatea juridica a partilor. Pag. 39
8. Ce este actul juridic?
Este o manifestare de vointa, facuta cu intentia de a produce efecte juridice, in scopul de a da nastere, a modifica sau a stinge raporturi juridice civile concrete (negotium juris). Pag.66
9. Cum pot fi clasificate raporturile juridice in functie de ramura de drept careia ii apartin normele juridice?
De drept civil, penal, constitutional, administrativ, financiar, familiei, comercial, etc. Pag.23
10. Cand incepe capacitatea de folosinta?
Incepe la nasterea omului si inceteaza o data cu moartea acestuia. Pag.42
11. Care este regula dobandirii deplinei capacitati de exercitiu in cazul persoanei de sex feminin?
Femeile care se casatoresc inainte de a deveni majore. Pag.44
12. La ce varsta persoana de sex feminin dobandeste prin casatorie in situatii exceptionale deplina capacitate de exercitiu?
Peste 16 ani si chiar 15 ani daca, din motive temeinice a fost incuviintata casatoria. Pag.44
13. Cand ia sfarsit capacitatea de folosinta a persoanei juridice?
In momentul incetarii persoanei juridice insasi:
– implinirea termenului pentru care a fost constituita
– indeplinirea scopului sau constatarea imposibilitatii ideplinirii scopului
– dizolvarea, comasarea (furziunea), divizarea. Pag.47
14. Cum pot fi clasificate persoanele juridice in functie de nationalitate?
Persoane juridice romane
Persoane juridice straine
Persoane juridice multinationale Pag.46
15. Ce sunt drepturile patrimoniale?
Sunt cele care pot fi exprimate baneste si au un continut economic. Pag.50
16. Clasificarea obligatiilor in functie de criteriul opozabilitatii.
Obligatii obisnuite
Obligatii opozabile si tertilor
Obligatii reale Pag.52
17. Clasificarea obligatiilor in functie de structura lor.
Obligatii pure si simple
Obligatii complexe
Obligatii afectate de modalitati Pag.53
18. Care sunt bunurile imobile in raport cu natura lor si clasificarea data de lege?
Fondurile de pamant si cladirile
Morile de vant sau de apa, asezate pe stalpi
Recoltele care se tin de radacini si fructele de pe arbori, neculese inca Pag.56
19. Care sunt bunurile mobile potrivit clasificarii facute de codul Civil?
Mobile prin natura lor
Mobile prin determinarea legii
Mobile prin anticipatie Pag.56
20. Ce se intelege prin bunuri fungibile?
Sunt acele bunuri care, in executarea unei obligatii, pot fi inlocuite cu altele. Pot fi inlocuite fie ca urmare a naturii lor genetice (bunuri de gen), fie ca urmare a vointei partilor.Pag.61
21. Ce se intelege prin bunurile determinate genetic?
Mai sunt numite bunuri de gen.
Sunt cele carora li se indica numai anumite insusiri si caracteristici ale speciei sau categoriei din care fac parte Pag.60
22. Care sunt (elementele definitorii) ale actului juridic civil?
Existenta unei manifestari de vointa
Intentia manifestarii de vointa de a produce efecte juridice
Manifestarea de vointa este facuta in conformitate cu legea, diferentiindu-se astfel de actiunile ilicite
Efectele urmarite sunt de a da nastere, a modifica sau a stinge un raport juridic civil concret Pag.66
23. Care sunt conditiile esentiale ale unei conventii prevazute de art.948 C.Civ.?
Capacitatea de a contracta
Consimtamantul valabil al partilor care se obliga
Un obiect determinat
O cauza licita. Pag.71
24. Care sunt conditiile consimtamantului?
Sa fie dat de o persoana cu discernamant
Sa fie exteriorizat
Sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice
Sa nu fie afectat de un viciu de consimtamant. Pag.74
25. Care sunt conditiile dolului?
Sa fie determinat pentru incheierea actului
Sa provina de la cealalta parte. Pag.79
26. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca actul juridic?
Sa existe, sa fie in circuitul civil, sa fie determinat sau determinabil, sa fie posibil, sa fie licit, sa fie moral. Pag.100
27. Cum poate fi clasificat “termenul” in functie de beneficiar?
In favoarea creditorului
In favoarea debitorului
In favoarea ambelor parti. Pag.105

28. Ce se intelege prin “conditie”?
Conditie este un eveniment viitor si nesigur ca realizare, de care depinde existenta actului juridic. Pag.106
29. Ce este “termenul suspensiv”?
Este acela care, pana la implinirea lui, amana inceperea exercitiului dreptului subiectiv si al indeplinirii obligatiei. Pag.105
30. Ce sunt tertii?
Sunt persoanele care sunt straine actului juridic,, nu au participat la incheierea lui, nici direct si nici prin reprezentare. Pag.109
31. Ce este succesorul universal?
Este persoana care dobandeste un patrimoniu Pag.110
32. Cand a fost adoptat Codul Comercial?
In anul 1887. Pag.204
33. Cand inceteaza contractul de mandat?
Acordul partilor
Prin ajungere la termen
Prin revocare
Moarterea sau interdictia
Dizolvarea, lichidarea, insolvabilitatea, falimentul partii persoana juridica Pag.254
34. Care sunt caracterele juridice ale contractului de vanzare-cumparare?
Este un contract sinalagmatic(bilateral), cu titlu oneros, comutativ, consensual, translativ de proprietate. Pag.170
35. De cate feluri poate fi compensatia?
Legala, conventionala, judecatoreasca. Pag.169
36. Cu ce discipline se coreleaza dreptul afacerilor?
Cu alte ramuri de drept cum ar fi: Dreptul comertului international, Dreptul civil, Dreptul procesual civil (Sinteza).
37. Care sunt izvoarele dreptului comercial?
Izvoare normative. Pag.206
Izvoare interpretative Pag.207
38. Ce sunt faptele de comert obiective?
In care sunt incluse actele juridice si operatiunile determinate de lege si producatoare de efecte juridice in temeiul legii , indiferent de calitatea autorului lor. Pag.213
39. Ce se intelege prin fapte de comert subiective?
Include actele si faptele savarsite de un comerciant.
40. Cine poate avea calitatea de comerciant?
Sunt comercianti aceia care fac fapte de comert avand comertul ca profesie obisnuita si societatile comerciale. Pag.217
41. Cine sunt auxiliarii dependenti?
Prepusii, comisii pentru negat si comisii pentru negot. Pag.225
42. Care sunt auxiliarii independenti?
Mijlocitorii si agentii comerciali. Pag.225
43. Ce se intelege prin nulitatea absoluta?
Este sanctiunea care se aplica in cazul cand normele legale nerespectate ocrotesc un interes general sau obstesc. Pag.111
44. Care sunt functiile nulitatii?
Preventiva, sanctionatorie, de mijloc de garantare a principiului legalitatii Pag.111
45. De cate feluri este nulitatea actelor?
Nulitate relativa
Nulitate absoluta Pag.111

46. Ce este fondul de comert?
Este un ansamblu de bunuri mobile si imobile, corporale si necorporale pe care un comerciant le afecteaza desfasurarii uneia activitati comerciale, in scopul atragerii clientelei si implicit obtinerii de profit. Pag. 230
47. Din ce este alcatuit fondul de comert?
Elemente corporale Pag. 230
Elemente necorporale Pag. 231
48. Care sunt elementele necorporale ale fondului de comert?
Firma, emblema, clienteala si vadul comercial, brevetele de inventii, drepturile de autor, marcile de fabrica si de comert Pag. 231
49. Emblema are un caracter obligatoriu?
Nu. Este facultativa. Pag.232
50. Care sunt factorii prin care este atrasa clientela?
Locul de amplasare, calitatea, segmentul de clientela la care se adreseaza, selectarea clientelei prin pret, ambient, calitatea personalului, publicitate, notorietate. Pag.232
51. De cate feluri poate fi marca?
Marca anterioara, marca notorie, marca colectiva, marca de certificare. Pag.233
52. Poate conform L.26/1990 fondul de comert sa fie vandut, indirect, gajat sau transmis ca aport intr-o societate comerciala?
Da Pag. 234
53. Din ce sunt alcatuite drepturile de proprietate industriala?
Brevete de inventii, know-how, desene si modele industriale, marci de fabrica si de comert, denumiri de origine si indicatii de provenienta. Pag. 232
54. Care este clasificarea contractelor facuta dupa numarul partilor?
Contracte sinalagmatice
Contracte unilaterale. Pag.146
55. Care sunt contractele aleatorii?
Sunt cele care la momentul incheierii, nu au certitudinea existentei si intinderii prestatiei, aceasta depinzand de un eveniment viitor si incert.
Ctr.de vanzare cumparare cu clauza de intretinere
Ctr.de asigurare. Pag.147
56. Ce sunt contractele comutative?
Sunt cele in care partile cunosc, inca din momentul incheierii, intinderea prestatiilor ce-si datoreaza si la care au dreptul. Pag.147
57. Ce se intelege prin contracte solemne?
Sunt cele pentru care legea prevede conditii de valabilitate, respectiv forma autentica. Pag.236
58 Care sunt conform Codului Comercial art.22 Registrele obligatorii ale comerciantilor?
Registrul jurnal
Registrul inventar
Cartea mare (registrul copier). Pag.242
59. Care sunt probele specifice dreptului comercial?
Factura acceptata
Corespondenta comerciala
Telegramele
Registrele comerciale. Pag.239
60. Care sunt trasaturile contractului de mandat?
Sinalagmatic, oneros, consensual, comutativ Pag.249
61. De cate feluri poate fi contractul de mandat?
Cu reprezentare(contract de mandat comercial)
Fara reprezentare(unul de comision). Pag.249

62. Care sunt obligatiile cumparatorului in cadrul unui contract de vanzare-cumparare?
Sa faca plata pretului
Sa ia in primire lucrul vandut
Sa suporte cheltuielile vanzarii. Pag.173
63. Care sunt caracterele juridice ale contractului de cont curent?
Caracter bilateral (sinalagmatic)
Intuitu personae (are in vedere persoana)
Caracter consensual
Caracter oneros
Este cu executare succesiva. Pag.260
64. In ce consta structura raportului juridic?
Subiectele sau partile
Continutul raportului juridic civil
Obiectul raportului juridic civil. Pag.40
65. Care sunt caracterele raportului juridic civil?
Caracterul social
Caracterul dublu volitional
Egalitatea juridica a partilor. Pag.39
66. De cate feluri sunt obligatiile din punct de vedere al structurii lor?
Obligatii pure si simple
Obligatii complexe
Obligatii afectate de modalitati. Pag.53
67. Ce se intelege prin bunuri determinate genetic?
Sunt cele carora li se indica numai anumite insusiri si caracteristici ale speciei sau categoriei din care fac parte. Mai sunt numite si bunuri de gen. Pag.60
68. Care este clasificarea actelor juridice in functie de scopul urmarit?
Acte juridice civile cu titlu oneros
Acte juridice civile cu titlu gratuit. Pag.67
69. Cum se clasifica actele juridice in functie de modul de executare?
Acte cu executare dintr-o data (uno ictu)
Acte cu executare succesiva. Pag.70
70. Care sunt conditiile consimtamantului?
Sa fie dat de o persoana cu discernamant
Sa fie exteriorizat
Sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice
Sa nu fie afectat de un viciu de consimtamant. Pag.74
71. Ce conditii trebuie sa indeplineasca obiectul actului juridic?
Sa existe, sa fie in circuitul civil, sa fie determinat sau determinabil, sa fie posibil, sa fie licit, sa fie moral. Pag.100
72. Care este regula in ce priveste termenul in functie de beneficiar?
Termenul in favoarea debitorului constituie regula. Pag.105
73. Clasificarea termenelor in functie de izvor?
Voluntare, legale si judiciare (jurisdictionale). Pag. 106
74. De ce depinde conditia cazuala?
Depinde de hazard si nu este nici in puterea creditorului si nici a debitorului. Pag.106
75. Cum se clasifica “sarcina” in functie de beneficiarul obligatiei?
In favoarea dispunatorului
In favoarea gratificantului
In favoarea unui tert. Pag.108

76. Precizati factorii de care depinde “conditia rezolutorie”.
– afectează chiar existenţa actului juridic, pe când termenul afectează doar executarea actului;
– condiţia produce efecte retroactiv şi nu doar pentru viitor Pag. 107
77. Principiile ce guverneaza efectele actului juridic.
Principiul fortei obligatorii
Principiul irevocabilitatii
Principiul relativitatii. Pag.108
78. Ce este actiunea in declararea simulatiei?
Este o actiune civila prin care o persoana interesata, fie ea parte sau tert, poate sa ceara instantei de judecata sa stabileasca existenta si intinderea actului real si sa inlature actul simulat prin care este ascunsa adevarata manifestare de vointa a partilor. Pag.111
79. Ce se intelege prin actiunea oblica?
Subrogatorie – este actiunea civila prin care creditorul chirografar exercita, in numele debitorului sau, subrogandu-se lui, drepturile si actiunile patrimoniale, a caror exercitare acesta o neglijeaza sau o respinge. Pag.111
80. Ce se intelege prin succesor universal?
Este persoana care dobandeste un patrimoniu (de ex. Mostenitorul legal unic, persoana juridica dobanditoare a unui patrimoniu prin efectul comasarii). Pag.110
81. Ce se intelege prin nulitatea absoluta?
Este sanctiunea care se aplica in cazul cand normele legale nerespectate ocrotesc un interes general sau obstesc. Pag.111
82. In ce situatii opereaza nulitatea absoluta?
Lipsa totala a consimtamantului
Lipsa sau nevalabilitatea obiectului juridic civil
Lisa cauzei sau faptului ca este ilicita sau imorala
Nerespectarea formei
Incalcarea ordinii publice
Frauda legii. Pag.111-112
83. Ce se intelege prin prescriptie extinctiva?
Este o sanctiune de drept civil care stinge dreptul la actiune avand un obiect patrimonial, daca nu a fost exercitat in termenul prevazut de lege. Pag.124
84. Actele care reglementeaza prescriptia extinctiva.
Domeniul prescriptiei extinctive guvernat de Decretul nr.167/1958
Domeniul prescriptiei extinctive guvernat de Codul Civil
Domeniul prescriptiei extinctive guvernat de alte acte normative (Codul familiei, Legea Societatilor Comerciale 31/1990). Pag.127
85. Care este durata termenului general de prescriptie?
Acesta a fost stabilit la 3 ani. Pag.131
86. Care sunt actiunile nepatrimoniale prescriptibile extinctiv?
– acţiunea în anulabilitate a unui act juridic;
– unui act juridic pentru violenţă începe să curgă de la data când aceasta a încetat”;
– în ce priveşte actele juridice, art.2 din Decretul nr.167/1958 prevede că nulitatea actului juridic poate fi invocată oricând, fie pe cale de acţiune, fie pe cale de excepţie. Pag.130
87) În ce perioada se prescrie actiunea în tagada paternitatii?
– acţiunea în tăgăduirea paternităţii se prescrie în termen de 6 luni de la data când tatăl a cunoscut despre naşterea copilului. Pag. 132
88) În cât timp se prescrie actiunea pentru stabilirea filiatiei fata de mama?
– acţiunea pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă nu se prescrie în timpul vieţii copilului
Pag. 132

89) Care este termenul de pornire a actiunii în stabilirea paternitatii din afara casatoriei?
– acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei poate fi pornită în termen de un an de la naşterea copilului Pag. 132

You may also like...

2 Responses

  1. FORUM USH says:

    Au aparut la Avizierul Virtual de pe site-ul oficial, subiectele propuse pentru anul universitar 2009-2010.

  2. Apropo vine vara vine caldura …am deschis noul magazin online de aer conditionat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *