Fizica (termodinamica, optica, mecanica…) – Bacalaureat 2009 , Programa examen de fizica la bacalaureat

Fizica (termodinamica, optica, mecanica…) – Bacalaureat 2009

COMPETENTE DE EVALUAT

1. Explicarea unor fenomene naturale cu ajutorul conceptelor specifice fizicii;
1.1. definirea sau recunoasterea unor concepte specifice fizicii mentionate in lista de termeni continuta in acest material;
1.2. formularea de ipoteze referitoare la fenomene fizice;
1.3. exprimarea prin simboluri specifice fizicii a legilor, principiilor si teoremelor fizicii, a definitiilor marimilor fizice si a unitatilor de masura ale acestora;
1.4. descrierea semnificatiilor termenilor sau simbolurilor folosite in legi sau relatii.

2. Utilizarea notiunilor studiate in rezolvarea unor probleme cu caracter teoretic si aplicativ:
2.1. selectarea informatiilor relevante referitoare la fenomenele prezentate in cadrul problemelor;
2.2. aplicarea modelelor unor procese in rezolvarea problemelor;
2.3. utilizarea adecvata a unor algoritmi si a aparatului matematic in rezolvarea de probleme;
2.4. utilizarea reprezentarilor schematice si grafice ajutatoare pentru intelegerea si rezolvarea unei probleme;
2.5. interpretarea din punct de vedere fizic a rezultatelor obtinute in rezolvarea unor probleme.

3. Interpretarea fenomenelor din viata cotidiana prin folosirea intr-un mod integrat a cunostintelor si a metodelor specifice diferitelor domenii ale fizicii:
3.1. identificarea fenomenelor fizice in situatii din viata cotidiana;
3.2. realizarea de conexiuni intre fenomenele specifice diverselor domenii ale fizicii, in scopul explicarii principiilor de functionare ale unor aparate si montaje simple;
3.3. selectarea informatiilor relevante pentru interpretarea unor fenomene fizice;
3.4. anticiparea evolutiei fenomenelor fizice, pornind de la date prezentate;
3.5. descrierea si explicarea unor fenomene din viata cotidiana folosind cunostinte integrate din diferite domenii ale fizicii.

4. Identificarea unor relatii intre informatii rezultate din explorarea si experimentarea dirijata a unor fenomene fizice, pentru interpretarea acestora:
4.1. decodificarea informatiilor continute in reprezentari grafice sau tabele;
4.2. selectarea informatiilor relevante pentru interpretarea unor fenomene fizice.

ARII TEMATICE

I. MECANICA

CONTINUTURI
1. PRINCIPII SI LEGI IN MECANICA CLASICA
1.1. Miscare si repaus
1.2. Principiul I
1.3. Principiul al II-lea
1.4. Principiul al III-lea
1.5. Legea lui Hooke. Tensiunea in fir
1.6. Legile frecarii la alunecare

2. TEOREME DE VARIATIE SI LEGI DE CONSERVARE IN MECANICA
2.1. Lucrul mecanic. Puterea mecanica
2.2. Teorema variatiei energiei cinetice a punctului material
2.3. Energia potentiala gravitationala
2.4. Legea conservarii energiei mecanice

LISTA DE TERMENI

1. PRINCIPII SI LEGI IN MECANICA CLASICA
•viteza, vectorul viteza
•acceleratie, vectorul acceleratie
•modelul punctului material
•principiul inertiei
•principiul fundamental al mecanicii clasice
•unitatea de masura a fortei
•principiul actiunilor reciproce
•forte de contact intre corpuri
•legile frecarii la alunecare
•legea lui Hooke, forta elastica
•forta de tensiune

2. TEOREME DE VARIATIE SI LEGI DE CONSERVARE IN MECANICA
•lucrul mecanic, marime de proces
•unitatea de masura a lucrului mecanic
•interpretarea geometrica a lucrului mecanic
•expresia matematica a lucrului mecanic efectuat de forta de greutate in camp gravitational uniform
•lucrul mecanic efectuat de forta de frecare la alunecare
•puterea mecanica
•unitatea de masura a puterii in S.I.
•randamentul planului inclinat
•energia cinetica a punctului material
•teorema variatiei energiei cinetice a punctului material
•energia potentiala
•variatia energiei potentiale gravitationale a sistemului corp ? Pamant
•energia mecanica, marime de stare
•legea conservarii energiei mecanice

II. ELEMENTE DE TERMODINAMICA
CONTINUTURI
1. NOTIUNI TERMODINAMICE DE BAZA
2. PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII
3. APLICAREA PRINCIPIULUI I AL TERMODINAMICII LA TRANSFORMARILE GAZULUI IDEAL
4. MOTOARE TERMICE

LISTA DE TERMENI
1. NOTIUNI TERMODINAMICE DE BAZA

•masa moleculara
•masa moleculara relativa
•cantitate de substanta
•masa molara
•volum molar
•numarul lui Avogadro
•echilibru termic
•corespondenta intre valoarea numerica a temperaturii in scara Celsius si valoarea numerica a acesteia in scara Kelvin

2. PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII
•lucrul mecanic in termodinamica, marime de proces
•interpretarea geometrica a lucrului mecanic in termodinamica
•energia interna a unui sistem termodinamic, marime de stare
•caldura, marime de proces
•invelis adiabatic
•principiul I al termodinamicii
•coeficienti calorici (relatii de definitie, unitati de masura in SI)
•relatia Robert – Mayer

3. APLICAREA PRINCIPIULUI I AL TERMODINAMICII LA TRANSFORMARILE GAZULUI IDEAL
•energia interna a gazului ideal ( monoatomic, diatomic, poliatomic)
•variatia energiei interne, lucrul mecanic si cantitatea de caldura pentru transformarile simple ale gazului ideal ( izobara, izocora, izoterma, adiabatica)

4. MOTOARE TERMICE
•explicarea functionarii unui motor termic
•descrierea principalelor cicluri termodinamice – Otto, Diesel ? pe baza carora functioneaza motoarele termice

III. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
CONTINUTURI
1. CURENTUL ELECTRIC
2. LEGEA LUI OHM
3. LEGILE LUI KIRCHHOFF
4. GRUPAREA REZISTOARELOR SI GENERATOARELOR ELECTRICE
5. ENERGIA SI PUTEREA ELECTRICA

LISTA DE TERMENI
1. CURENTUL ELECTRIC
•curentul electric
•intensitatea curentului electric
•unitatea de masura a intensitatii curentului electric
•circuit electric simplu
•tensiune electromotoare a unui generator electric, tensiunea la bornele generatorului, caderea de tensiune in interiorul generatorului
2. LEGEA LUI OHM
•rezistenta electrica
•legea lui Ohm pentru o portiune de circuit si pentru intreg circuitul
•unitatea de masura pentru rezistenta electrica
•rezistenta electrica a unui conductor liniar
•rezistivitatea electrica, dependenta rezistivitatii electrice de temperatura
3. LEGILE LUI KIRCHHOFF
•reteaua electrica
•nodul de retea
•ochiul de retea
•legile lui Kirchhoff
4. GRUPAREA REZISTOARELOR SI GENERATOARELOR ELECTRICE
•rezistenta electrica echivalenta a gruparii serie, paralel sau mixta a mai multor rezistori
•rezistenta electrica echivalenta si t.e.m. echivalenta corespunzatoare gruparii serie / paralel a mai multor generatoare electrice
5. ENERGIA SI PUTEREA ELECTRICA
•expresia energiei transmise de generator consumatorului intr-un interval de timp
•expresia energiei disipate in interiorul generatorului
•randamentul unui circuit electric simplu
•puterea electrica; relatii ce caracterizeaza puterea electrica

IV. OPTICA
CONTINUTURI
1. OPTICA GEOMETRICA

1.1. Reflexia si refractia luminii
1.2. Lentile subtiri. Sisteme de lentile

2. OPTICA ONDULATORIE
2.1. Interferenta

3. ELEMENTE DE FIZICA CUANTICA
3.1. Efect fotoelectric extern

LISTA DE TERMENI
1. OPTICA GEOMETRICA

•reflexia luminii
•refractia luminii
•legile reflexiei
•legile refractiei
•indicele de refractie
•punctele conjugate
•fasciculele paraxiale
•imaginile reale/virtuale
•lentila optica
•elementele caracteristice ale unei lentile subtiri (axe, centru optic, focare);
•convergenta unei lentile subtiri
•formulele lentilelor subtiri
•imaginile obiectelor reale/virtuale in lentile subtiri
•sisteme de lentile

2. OPTICA ONDULATORIE
•conditii de obtinere a interferentei stationare
•dispozitive de interferenta localizata

3. ELEMENTE DE FIZICA CUANTICA
•legile efectului fotoelectric extern
•ipoteza lui Planck. Ipoteza lui Einstein. Ecuatia lui Einstein
•interpretarea legilor efectului fotoelectric extern

You may also like...

1 Response

  1. Raluca says:

    O rezolvare la sub de fizica bac 2009 mecanica si electricitate, nu afishezi? si dak sunt scrise d mana si scanate, oricum sunt bune,ar avea multe view-uri pt k nici unde altundeva nu apar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *